Bevar Isenvads fremtid, et samfund kæmper for sit liv ! Ikast-Brande Kommune stiller sig døv

http://aoib.dk/artikel/20151209/manipulation-og-fortielser?related=text

Ikast-Brande Kommune har åbenbart tænkt sig at afvikle et velfungerende lille samfund. Opskriften er enkel: lokalpolitikere godkender et gigantisk vindmølleprojekt med for eksempel 8 megamøller tæt ved byen – til vindindustriens, opstillerens og jordejerens store fryd. Nå ja, der var jo også den forrige rød-grønne regerings vindmøllepolitik, som borgmesteren stadig føler sig bundet til.

Hvis projektet blev gennemført, så vil mange af familierne  lidt efter lidt forsvinde fra området, mens de stavnsbundne uheldige husejere ville få lov til at sygne hen og leve med deres skuffelse, afmagt og vrede.

Overskriften her, ligesom i andre danske kommuner: Mennesker tæller ikke.  Vi arbejder udelukkende for vindindustriens interesser.

Borgergruppen står dog stærkt sammen og kæmper for deres samfund. Borgerne har bedt en ejendomsmægler om en vurdering af Isenvads fremtidige situation på boligmarkedet. På facebook ligger denne meddelelse:

FRISK FRA TRYKKEN: udtalelse fra EDC i Ikast

Debatten omkring de 8 store vindmøller i Isenvad har jo stået på et stykke tid og i den forbindelse, har vi her hos EDC Ikast fået flere henvendelser omkring, den økonomiske betydning dette får for diverse ejendomme, der er beliggende tæt på de nye vindmøller. Henvendelserne er kommet fra de berørte lodsejere.

Vi kigger ikke på det fornuftige i grøn energi, den økonomiske gevinst, minkfarme eller andet som løbende har været inde i debatten.

Vi vil dog rent professionelt bidrage med vores viden og ekspertise, for hvad det betyder for det berørte område generelt. Her tænkes på de ejendomme, der ligger indenfor en radios af ca. 1.5 km. fra vindmøllerne. Det er klart jo tættere man er på vindmøllerne jo større blive den enkeltes økonomiske tab.

Der er ingen tvivl om, at de berørte lodsejere vil få særdeles store tab – ja nogle af ejendomme vil næsten være umulige at omsætte. Mit bud på tabene vil være fra 20 til 50% af ejendommenes nuværende handelsværdi.
Det vil også få den betydning for de enkelte, at panthaverne til ejendommene, som selvfølgelig også følger med i debatten, vil kigge på ejendommenes belåning. Så det får store konsekvenser for de lodsejer der vi sælge og de der vil blive boende, hvis de ellers får lov af panthaverne/realkreditterne.

Fra Edc’s side har denne udtalelse intet med at gøre om det er godt eller dårligt for lodsejere, kommune, realkreditinstitutioner eller andre berørte men fordi vi rent professionelt er blivet bedt om at udtale/vurdere ejendommene i området.
Med venlig hilsen

Kurt Møller
Indehaver – Ejendomsmægler EDC
Ikast
Strøget 34
DK-7430 Ikast
CVR: 26100895

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *