“At dø for omstillingen til vedvarende energi”, vindmøllernes flyvende gigantiske knive dræber Tysklands “beskyttede” rovfugle

http://www.welt.de/print/wams/wirtschaft/article144979432/Sterben-fuer-die-Wende.html

Søndagsudgaven af welt.de, den 9. august 2015 indeholder en artikel om fugledøden i Tyskland. Det er ikke en helt almindelig fugl, artiklen handler om, men Tysklands egentlige nationalfugl,  “Roter Milan”, den røde glente. Bestanden af røde glenter er den største i hele verden her, men nu er den voldsomt reduceret på grund af Tysklands omstilling til vedvarende energi. Den store og elegante rovfugl respekterer ikke rotorbladene, men kommer alt for tæt på vindmaskinerne for at finde føde under de golde arealer,  hvor disse monstrøse industribygninger er placeret.

Tysklands sydvestlige delstat Baden-Württembergs regering har planer om at etablere betydelig flere vindkraftværker i det bakkede og skovbevoksede landskab. Nu kæmper de sande naturbeskyttere mod grønne politikere for at redde de stolte fugle. Der skal findes en løsning, hvor sikkerhedsafstande på 1000 – 1500 meter er på tale og foreskrifter om en gennemtænkt beplantning af arealerne rundt om vindmaskinerne. Fuglene skal forhindres i at søge efter føde direkte under rotorknivene.

At snakke om fugle og flagermus virker åbenbart provokerende på grønne klimafanatikere. De vil hjertensgerne ofre dyr, landskaber, træer og endda mennesker for deres klimafantasier. De har ikke respekt for livet i naturen, men udelukkende for deres ideologi, som efterhånden lyder mere og mere skinger i borgernes ører. El-produktion med Vindkraft kan kun lade sig gøre ved hjælp af massive subsidier. Vindindustriens ubegrænsede magt har tiltrukket projektmagere, der ikke har de mindste samvittighedskvaler over vindmøllernes skadevirkninger. Lovgivningen giver dem jo ret, uanset hvad.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *