Søvnig og depressiv i Vestasland

Støj fra vindturbiner er ikke sund – den skader naboernes søvn og livskvalitet.

Kræftens Bekæmpelses sidste to videnskabelige artikler udkom den 13. marts 2019 i det videnskabelige tidskrift “Environmental Health Perspectives”. Den ene af artiklerne hedder: “Impact of Long-Term Exposure to Wind Turbine Noise on Redemption of Sleep Medication and Antidepressants: A Nationwide Cohort Study.” Påvirkningen af vindturbinestøj over lang tid og receptpligtig medicin for søvnforstyrrelser og depression.

Naboer til kæmpevindmøller fra Danmark og udlandet har ventet på undersøgelsens resultater siden 2013. Dengang var det alles forventning, at undersøgelsen ville være afsluttet efter to år. Sådan kan det stadig læses på vindinfo.dk/sundhedsundersoegelse.

Citat derfra:

Det forventes, at undersøgelsen vil kunne færdiggøres på cirka. 2 år. Det vil sige inden udgangen af 2015. Som tidligere nævnt peger den eksisterende viden på, at nogle mennesker oplever støjgener fra vindmøller, men at der indtil nu ikke er påvist en sammenhæng mellem vindmøllestøj og negative helbredseffekter. Miljøministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet finder derfor på det foreliggende grundlag, at igangsættelsen af den nye undersøgelse ikke bør bruges som argument for ikke at fortsætte den planlægning for vindmøller, som følger af energiforliget, som et bredt flertal i Folketinget har vedtaget. Den nye undersøgelse kan forhåbentlig være med at få afklaret nogle af de spørgsmål, der er usikkerhed om.”

Vindinfos tekst fra 2013 beskriver ganske tydeligt meningen med sundhedsundersøgelsens igangsættelse. Den skulle afkræfte landfamiliernes beretninger om søvnløse natter, hovedpine, trykken for ørene, svimmelhed, kvalme og hjertebanken og meget mere. Officielt betegner man menneskers udsagn om disse sundhedsskader som “anekdotisk”. Bare en lille subjektiv fortælling. Undersøgelsen har ALDRIG været tænkt til at vise hjertelig omsorg for Danmarks landbefolkning, fordi den slags følelser findes ikke i hovedstadens politiske elite. Christiansborgs grønne hjerte slår energisk for vindindustriens beton- og stålfossiler og visionen om DANMARK SOM DEN GRØNNE STORMAGT. Håbløst teknologisk forældede, vejrafhængige vindapparater bliver betragtet som vigtigere end landfamiliernes livskvalitet og helbred. De grønne STORMAGTSfantasier spøger i gangene på slottet, fordi de fleste politikere ikke har opdaget endnu, at DAMPMASKINEN ER OPFUNDET og at den kan levere strøm døgnet rundt, året rundt – i modsætning til vindkraftanlæg.

Undersøgelsens resultat: “In conclusion, in a large nationwide population, we found suggestions of an association between exposure to high levels of outdoor nighttime WTN and increased risk of first-time redemption of sleep medication and antidepressants. This association was strongest among the elderly.”

Sundhedsministeriet skriver i et notat: ” Undersøgelsens resultater og konklusion for gruppen af deltagere, der gennem 5 år var udsat for en gennemsnitlig natlig vindmøllestøj på over 42 dB(A) var der indikationer på en sammenhæng med øget risiko for indløsning af recepter på sovemedicin og antidepressiva sammenholdt med gruppen, der var udsat for vindmøllestøj under 24 dB(A). For udsættelse for indendørs lavfrekvent fandtes ingen sammenhæng med øget risiko. I analyserne, hvor forskerne undersøgte, om sammenhængen med indløsning af recepter var forskellig afhængig af alder, viste resultaterne for deltagerne over 65 år en sammenhæng mellem høje niveauer af udendørs natlig vindmøllestøj og øget risiko for indløsning af recepter på sovemedicin og antidepressiva. For deltagere under 65 år var der ingen sammenhæng. Forfatterne konkluderer, at de fandt indikationer på en sammenhæng mellem høje niveauer af udendørs natlig vindmøllestøj og øget risiko for førstegangsindløsning af recepter på sovemedicin og antidepressiva. Sammenhængen var stærkest blandt de ældre. Der fandtes ingen konsistente sammenhænge for indendørs natlig lavfrekvent vindmøllestøj. Da det er den første undersøgelse af sin art, og der i mange af grupperne kun er få deltagere, er det ønskeligt, at resultaterne reproduceres i undersøgelser fra andre forskergrupper. “

“Sammenhængen var stærkest blandt de ældre”. Forskerne påpeger, at ældre mennesker plejer at være mere hjemme på adressen. Dermed er denne gruppe af naboer til store vindkraftanlæg dobbelt belastet, nemlig dag og nat. Men hvad med borgere, der arbejder på deres hjemadresse eller er kronisk syge i forvejen? Der er ikke data nok til at undersøge dette. Kræftens Bekæmpelses undersøgelse har meget store mangler, fordi undersøgelsens astronomisk mange støjdata over mange års timer ikke kan være nøjagtige. Det handler om beregninger, ikke målinger. De helt store vindkraftanlæg er underrepræsenteret, men det er dem, der er årsag til landfamiliernes klager. Danmarks politikere holder sig godt beskyttet indenfor Christiansborgs mure og har åbenbart ingen venner i andre lande. Derfor skammer de sig ikke, at fortsætte deres konkurrence med en meningsløs og sundhedsskadelig energipolitik. Hvordan ellers kan politikere og myndigheder lukke af for den store elendighed i alverdens vindmølleområder? Er de uvidende eller kyniske?

Dansk Energi – propaganda, manipulation eller helt professionel “FRAMING”

Vindindustrien og deres støtter i politik og organisationer er bange for borgerprotester. Modstanden vokser – her i landet og internationalt. Borgerne har lært en hel del om vindkraft – jo mere du ved – des bedre gennemskuer du industriens ufine metoder – og borgerne taler sammen.

Borgerprotester har i løbet af de sidste år stoppet hele 305 MW vindenergi i Jylland: 20 MW i Øster Hassing Kær, 127 MW i Esbjerg Kommune, 78 MW i Kastrup-Tiset Enge og 80 MW i Haved. Vindindustrien og det politiske system spekulerer intenst over modforanstaltninger for at sætte en stopper for naboprotesterne.

En af vindindustriens og deres venners metoder er sprogakrobatik. “Framing” hedder den systematisk anvendte taktik, som er en gammel metode til manipulationen af sproget for at opnå sine politiske mål. En åben og ærlig dialog er altid uønsket, fordi et alvorligt kontrolsvigt er højst sandsynligt. Derfor bliver en såkaldt “borgerdialog” planlagt med et strategisk bestemt overordnet emne, der fungerer som et slags fluepapir. Borgerne bliver gjort handlingslammet. En stram tidsplan hører med til metoden. Der er “ikke tid” til diskussioner. “HVOR skal ‘møllerne’ (babysprog foretrækkes) nu stå, lille mand, her eller der?” Det forudsætter naturligvis, at borgerne er enige i hovedkonklusionen, at der sandelig skal etableres et vist antal industrielle vindkraftanlæg i naboskabets natur.

Men hvis borgerne svarer: INGEN STEDER, så har mødelederen et problem, især når hele den lokale forsamling er enig og koger af vrede og oser af alvorlig mistillid. Når borgerne efterhånden har forstået, at processen kører efter en overordnet plan i alle kommuner, nemlig også der hvor syge moster Maren og hendes gamle husbond Orla bor, så er skældsordet “NIMBY” pludselig blevet til en hul floskel. “Ikke i min baghave” findes ikke længere. Vindkraftnaboer fra hele verden kommunikerer med hinanden og beretter om deres erfaringer, sejre og nederlag fra deres egen region.

Hvilken mand eller kvinde med en ansvarlig opdragelse og dannelse ville ønske noget dårligt for andre? De kristelige og mange andre religioners og kulturers værdier, hedder blandt andet: “Behandl andre mennesker, som du selv ønsker at blive behandlet.”

Derfor er konklusionen for mange blevet til: Nej, der skal IKKE stå industrielle vindkraftværker i nærheden af nogens hus og hjem.

Ordet “VI” som kampredskab mod “de andre”

At bruge det samlende begreb VI, velvidende at der findes en veldefineret og væsentlig gruppe, der netop ikke vil være en del af det konstruerede VI, er “framing”. At tegne det store billede af et enigt fællesskab, der står sammen om ET FÆLLES MÅL, resulterer i, at den mindre befolkningsgruppe bliver isoleret. Kollektivet sejrer over de utilpassede udbrydere, der skal “håndteres” (bekæmpes). Det store VI har magten og mener sig berettiget til at dømme over en nu udstødt minoritet.

Dansk Energis arrangement “Ikke i min baghave”

Dansk Energi har åbenbart følt sig tvunget til, at få styr på danske husejere i landdistrikterne. Arrangementet foregik den 6. februar 2019 i København, hvor gæsterne fik lejlighed til at lytte til et par foreslag “hvordan VI bedst håndterer modstand mod grønne energiprojekter på land og til vands.” (Citat fra annoncering på nettet)

Hvem er så modstanderne?

Den onde og den gode nabo til vindkraftanlæg.
Hvordan mon “håndterer” VI den onde nabo?

På billederne ser vi til venstre en vred voksen mand og til højre en ignorant ældre kvinde. Mens manden viser afmagt og raseri over en monstrøs vindmaskine tæt på hans landsby, ligger kvinden fuldstændigt upåvirket i sin hængekøje og læser. Er hun på ferie? Fantaserer hun bare? Hendes hængekøje er spændt op mellem to vindmaskiner, solen skinner og hun smiler. Et af rotorbladene peger kraftfuldt på denne idealfigur af en vindkraft-elskende.

Hvad ligger der mon bag Dansk Energis visualisering? Har de fået fat i noget forbavsende korrekt her?

Vindkraft for den nydende rød-grønne kvinde

Den gode nabo er en kvinde med knold på hovedet. Hun er hvidhåret, hun læser, hun smiler, hun elsker sol og vind. Vindkraftværket elsker hende. Kunne hun være den perfekte støtte til hele den “grønne omstilling”? Hun må være bybo, da vi ikke ser hendes hus. Hvilket parti stemmer hun på? Vi gætter på SF eller Radikale Venstre. Måske alligevel Mette Frederiksens Socialdemokraterne, der higer efter et Danmark som grøn STORmagt? Hun kunne også nemt stemme på Enhedslisten. Når hun ligger der og gynger veltilfreds i sin hængekøje, uden at ænse stålmonstret ved siden af sig, så er hun enten dum eller ignorant. Hun vil ikke vide. Hun er doven. Hun har aldrig hørt om industrielle vindkraftværkers virkning på mennesker og dyr. Hun har ikke engang set videoer fra vindkraftværkernes byggepladser med gigantiske stål- og betonfundamenter. Hun har aldrig hørt om, at mennesker og dyr bliver syge af vindmøllestøj, fordi hun holder sig til medier med de gode nyheder om dansk vindenergi. Hun er Dansk Energis ønskedrøm af en lydig borger, der tror på netop deres budskab.

Den vrede husejer

Den vrede mand derimod må være et symbol på landdistrikternes husejer. Han er i sin bedste alder, han har et arbejde – selvstændigt eller fastansat – og har altid betalt sin skat. Han vil beskytte sin familie, men oplever søvnløse natter og hovedpine. Han har klaget hos kommunen, men ikke fået hjælp. Kommunen kan ikke engang kræve støjmålinger af opstilleren og sundhedsstyrelsen vil ikke modtage informationer fra borgerne. Nu har manden indset, at hans ejendom er blevet usælgelig. Han har sammen med andre borgere protesteret mod planerne i kommunen, men til sidst fik borgmesteren gennemtrumfet dem. Nu er han rasende og dybt skuffet over den opslidende proces og det forstyrrende resultat. Han er en voksen dansk borger fra et af landdistrikterne og han er led og ked af selvfede politikere i det fjerne København.

Danmarks Naturfredningsforening – for “KLIMA” – men ikke for landfamilier på vindkraftens slagmark

Dansk Energis afsluttende debat stod på programmet klokken 15.25. den 6. februar. Titlen: “Skal planprocesserne moderniseres, og hvordan sikrer VI den lokale opbakning?” (modernisere = afkorte)

På podiet stod Kristine Grunnet, Branchechef for VE i Dansk Energi , Thomas Danielsen, energiordfører for Venstre og Morten Pedersen, afdelingsleder i Danmarks Naturfredningsforening, (Hans udsøgte kompetence til jobbet viser sig i hans alsidige CV: førhen Rambøll Managements rådgivning på miljø- og klimaområdet, førhen kontorchef i 1. Miljøministeriet og 2. Klima- og Energiministeriet).

Morten Pedersen har ikke meget tilovers for vindkraftmodstanderne, heller ikke, når de er nogle af Danmarks Naturfredningsforeningens egne betalende medlemmer. Så læser vi på Dansk Energis hjemmeside under “Danmark skal rykke sammen om grøn energi”:

“Morten Pedersen, afdelingsleder i Danmarks Naturfredningsforening, er med egne ord med langt hen ad vejen på, at det er en bunden opgave at finde plads til mere vedvarende energi.

Der er masser af muligheder, og vi har kun betænkeligheder, når der er særlige naturinteresser på spil, og det er der ikke særlig tit. Jeg tror, at vi har indgivet tre klager i min tid, men hver gang der kommer et nyt vindmølleprospekt (prospekt, dvs. plan) i en kommune, får jeg 30 nye medlemmer, der regner med at vi vil kæmpe deres modstandskamp. Det vil vi ikke, siger han.” 

Hvad er der blevet af Danmarks Naturfredningsforening?

Den over 100 år gamle Naturfredningsforening er blevet til en KLIMA-forening. Der er gået FN politik i Danmarks egen gamle stolte Naturfredningsforening, der nu skriver: “Danmark bør gå “i front” og arbejde for en “ambitiøs opfyldelse” af Parisaftalen.”

Her anvendes militærsproget, man går i front og man parerer ordre. Den øverste befalingsmyndighed er naturligvis FN. Ville FNs Naturfredningsforening ikke lyde mere passende?

Og hvis Danmark nu ikke gik “i front”? Hvad ville der ske efter DNs prognose? Her er listen:

 1. Malediverne og andre ø-riger synker i havet.
 2. Det tropiske koralrev dør
 3. Mekongdeltas 70 mio mennesker mister deres livsgrundlag

Nummer fire og helt til sidst situationen i Danmark:

VANDSTANDEN VIL STIGE, så en stor del a KØBENHAVN, AALBORG samt halvdelen af Lolland vil stå under vand – medmindre de dæmmes ind.

Medmindre de dæmmes ind…

Denne spådom er desværre ikke underbygget ved hjælp af uafhængige forskningsresultater. Dermed får den oplyste borger ikke umiddelbar mulighed for at kontrollere sandhedsværdien af denne prognose.

Der har vi “framing” again, angstfremkaldende prognoser, der skal befordre især landbefolkningens accept. Det er jo netop landfamilierne, der skal betale med deres ejendom og livskvalitet. At udpege Danmarks landdistrikter som hjemsted af de onde naboer, der skader hele jordens klima, er manipulation. By og land bliver splittet.

Men hvad er landfamilierne (i hele verden) virkelig bange for? Landbefolkningen er ganske forfærdet over gigantiske industrielle vindkraftanlæg, der rykker ind i deres eget landområde som en besættelsesmagt. De er bange for den brutale ødelæggelse af deres helbred og livskvalitet, skamferingen af deres landskab og naturen. De er bange for at miste deres hjemstavn, som i løbet af ganske få uger kan bliver til en industriel ørken. Det kan ske her og nu.

Eventuelle oversvømmelser i en udefineret fremtid er ikke andet end et udspekuleret skræmmebillede. For naboer til vindkraftanlæg finder miljø- og klimakatastrofen sted, præcist i samme øjeblik, hvor byggemaskinerne ruller ind på marken, i skoven, på heden, i mosen og på stranden. 

Dansk Energi og vindindustriens venner kan lige så godt holde op med at undervurdere “de lokale”, dvs. danskerne i landdistrikterne. Framingen er gennemskuet – framing er ikke ærlig information, men ren propaganda.

Wind2050 – et statsfinansieret forskningsprojekt til vindkraftens fremme?

Projektet wind2050 blev præsenteret for offentligheden i januar 2014. I en artikel på dr.dks hjemmeside skrev journalisten Hanne Kokkegård om forskningsprojektets formål og finansiering gennem “Det Strategiske Forskningsråd”. Forskningen skulle foregå under DTUs ledelse og med en større gruppe medarbejdere. Der blev oprettet et nyt studie ved navn “teknoantropologi”, som skulle hjælpe med at undersøge den danske landbefolknings ihærdige protester mod vindkraftprojekter i naboskabet. Der var afsat 19,9 millioner kroner til opgaven, som skulle være afsluttet i 2017 med en slags ”drejebog” til kommunerne.

https://www.dr.dk/nyheder/viden/miljoe/vindmoelle-modvind-skal-vendes-til-medvind

Lederen af forskningsprojektet, Kristian Borch, udtrykte allerede dengang, at planlægningen først og fremmest handlede om kommunikation. “For folk har sat sig meget ind i, hvad det kan betyde for grundpriser osv. Hvis borgerne derimod føler sig anerkendt fordi man lytter til deres utryghed, vil borgerne være bedre til at anerkende de politiske beslutninger, der bliver truffet.”

Han sagde dog ikke, at politikerne i kommunen burde lytte til de helt konkrete fakta, altså til indholdet af borgernes argumenter, men betragtede kommunikationen som sådan som en effektiv strategi ved denne konfliktløsning. Formålet med projektet var ikke andet end at opnå en smidigere proces for planlægningen. Vindparker måtte og skulle etableres, derfor wind2050. Borgerne skulle vænnes til den nye industrialisering af deres nærområde og acceptere generne.

På samme tid var det blevet kendt i offentligheden, at regeringen med de tre ministerier for energi, miljø og sundhed havde afsat 1,7 millioner kroner til Kræftens Bekæmpelses registerundersøgelse over vindmøllestøj.

https://www.dr.dk/nyheder/viden/miljoe/bliver-folk-syge-af-stoej-fra-vindmoeller

Citat fra denne artikel: “Danmark er ikke det eneste land, hvor man undersøger vindmøllestøj. For der er vindmøllemodstandere i hele verden.” Dette forskningsprojekt handlede altså om folkesundheden i de mange danske vindmølleområder, der var ved at blive voldsomt udvidet.

Vindmøllenaboerne og kritikerne undrede sig over den skæve fordeling af midlerne og krævede mere end en registerundersøgelse. Vindmøllestøjen skulle måles inde i husene i stedet for at blive beregnet efter vindindustriens egne metoder og de støjramte og påvirkede borgere skulle undersøges direkte af læger.

Artiklen fra dr.dk indeholder et stadig aktivt link til Miljøudvalgets samråd om lavfrekvent støj, hvor Ida Auken, den daværende miljøminister fra SF, svarede på spørgsmålene, der blev stillet af Venstres Hans Christian Schmidt. Ida Auken siger i sin indledende bemærkning: “Vi skal have mere vindenergi i Danmark. Det har et bredt flertal i Folketinget inklusive spørgerens parti Venstre besluttet og det går jeg sådan set ud fra, vi stadig er enige om. Vores fælles ambitioner om det er, at halvdelen af det danske elforbrug i 2020 er dækket af vindmøller og det er målet, at Danmark er helt fri af fossile brændsler i 2050.”

2050 er altså et magisk årstal for Christiansborgs politikere og vindmøllenaboerne er ikke andet end yderst besværlige forhindringer for at opnå det energipolitiske mål om fossilfri energi.

I maj måned 2018 udkom så konklusionen på wind2050 undersøgelsen med overskriften:

Lokal accept og udvikling af vindmølleprojekter – opsamling på Wind2050-projektet. 

Lokal-accept-og-udvikling-af-vindmoelleprojekter-CONCITO-8

Det er Danmarks grønne tænketank Concito, der har udgivet den 39 sider store publikation. Som navnet “grønne tænketank” markerer, er organisationens formål: mest mulig vindenergi i Danmark. Der ligger en video på Concitos hjemmeside, der illustrerer organisationens ståsted:

https://concito.dk/danmark-groen-vindernation

Citat: “Vestas, Grundfos, Danfoss, Rockwool, Ingeniørforeningen og Concito er gået sammen om initiativet “Danmark som grøn vindernation”.

Logoet viser Danmark som det eneste land på hele kloden, markeret med et grønt fingeraftryk. Initiativet blev præsenteret på et møde med Concito, Vindmølleindustrien og Synergi, der består af de tunge industrikoncerner Danfoss, Grundfos, Velux og Rockwool. På videoen taler forhenværende miljøminister Connie Hedegaard (bog: Da klimaet blev hot) og forhenværende miljøminister Ida Auken, nu skiftet til Radikale Venstre, energiordfører fra Socialdemokraterne Jens Joel, Mette Abildgaard fra Det Konservative Folkeparti og Thomas Danielsen fra Venstre. De kortfattede grønne visioner fra politikerne er underlagt med musik og bidrager ikke med saglige informationer.

Hvad er det, den grønne tænketank Concito har at sige om projektet wind2050, som er betalt med danske forskningsmidler og skulle forestille at være et videnskabeligt projekt fra uafhængige institutioner i Danmark?

Først og fremmest, når man husker det parallelt løbende forskningsprojekt fra Kræftens Bekæmpelse, kan man ikke finde oplysninger om evt. sundhedsproblemer fra vindmøllestøj. Sundhedsundersøgelsen nævnes ikke med et ord, der nævnes heller ikke, at vindmøllestøj har været et meget betændt emne i medierne.

Morten Beiters artikel i Weekendavisen hed: ”De hellige roterende køer”. Og så var der ”Miljøstyrelsens mystiske beregninger”, som den anerkendte akustiker prof. Henrik Møller og hans kollega havde offentliggjort i Berlingske Tidende. Der var også en artikel i Ekstrabladet: ”Miljøminister banket på plads”, hvor daværende direktør for Vestas Ditlev Engel var så uheldig, at se sit brev til daværende miljøminister Karen Ellemann offentliggjort. Han havde betegnet Danmark som et storskala laboratorium og påstået, at strenge støjkrav for lavfrekvent støj ville ødelægge eksporten for vindindustrien. Engels brev blev formelt og autoriseret oversat til engelsk og dermed internationalt kendt.

http://foens.dk/megamoeller/wp-content/uploads/2011/12/helligeroterendekoer.pdf

https://www.b.dk/kronikker/miljoestyrelsens-mystiske-beregningerhttps://www.b.dk/kronikker/miljoestyrelsens-mystiske-beregninger

http://xn--megamller-p8a.dk/wp-content/uploads/2013/01/ekstrabladet_100113_Vestas.pdf

På side 31 af Concitos dokument findes der dog en kort bemærkning under 2017-status og -anbefalinger: ”Der er ingen dokumentation for at lavfrekvent støj udgør et særligt problem. Det bør overvejes at gøre kommunikation omkring støj fra vindmøller bedre og mere forståelig for naboerne. Samtidig bør industrien tage borgernes bekymring alvorlig og arbejde på at gøre møllerne endnu mere støjsvage.”

De forskellige forskere, der har været involveret i wind2050 projektet har opdaget, at Danmarks landbefolkning ikke er så let at bestikke ved hjælp af økonomiske tilbud. Familierne er ikke interesseret i de økonomiske lokkemidler, der skal omvende dem til begejstrede vindkrafttilhængere. De vil hellere bevare deres livskvalitet i eget hjem i stille landlige omgivelser.  Tvært imod viser det sig, at der ”anses initiativer fra vindølleopstillere, fx oprettelsen af lokal fonde, snarere som bestikkelse end som fair kompensation”.

Concito konstaterer desuden, at vindmøller står ujævnt fordelt i Danmark. På side 11 findes et skema, der viser ”Kapacitetsudbygning i regionerne 2012-2016”. Her kan man blive oplyst om, at ”det er kun 10 kommuner, der står for ca. 70 % af udbygningen” og at de ligger i Nord- og Midtjylland, altså langt væk fra hovedstadens politiske magtcentrum.

Situationen for vindindustrien ser ikke specielt optimistisk ud i forhold til den massive modstand. Naboerne til evt. kommende vindparker har fundet deres egen strategi for at udbrede viden, og det er wind2050s leder Kristian Borch meget bekymret over. På side 23 findes der under emnet” Vindmølledebat på de sociale medier” følgende linjer:”…viser en undersøgelse fra Danmark, at modstand på Facebook kan være et yderst effektiv redskab mod oprettelsen af vindmølleprojekter. (Borch & Dahlgaard 2017) Studiet har kortlagt kommunikationen på 73 Facebooksider, der retter sig mod specifikke planlagte vindmølleprojekter. Heraf der (sic) det kun ét vindmølleprojekt, Nollund i Billund Kommune, der er blevet virkeliggjort. Indholdet i modstanden går primært på, om der er støjgener (både almindelig og lavfrekvent støj), om processen synes fair og om vindmøllernes placering har betydning for landskabets æstetik.”

Det kan forstås som en stiltiende accept af ”støjgener” fra wind2050 projektets forskere. ”Indholdet af går primært på, om der er støjgener”, hedder det, men forskerne interesserer sig ikke spor for, om der måske er hold i anklagerne om støjgener. Er de nye studerede ”teknoantropologer” måske ligeså teknisk uvidende, som daværende miljøminister Ida Auken, der i samrådet i 2013 nævnte, at et amerikaner-køleskab ”rask væk støjer 37 B” (sic) ? I videoen fra Samrådsmødet forklarer Ida Auken, hvorfor man ikke vælger at måle støjen inde i boligen. Hun siger fra minut 15.57: ”Det er altså meget meget teknisk og jeg er ikke akustiker. Men jeg vil give mit bedste bud. Vindmøller, dem, de støjer fra typen, man kender typens støjudsendelse, så det vil sige man kender kildestøjen fra en vindmølle og så beregner man så, fordi hvordan ville det være, hvis 6 dB og ved 8 dB inde i en bolig og så har man så taget en vis isoleringsgrad.”

Det er til at græmme sig over, at den politiske elite proklamerer for vindkraftværker i landdistrikterne uden at kende til de mindste tekniske grundbegreber. Her blev der forvekslet de to vindhastigheder ved 6 m/sek og 8 m/sek, som vindmølleindustriens beregninger går ud fra, med vindmøllestøjens lydtryk målt i decibel.

Vindmøllemodstandernes vidensniveau er langt højere end politikernes og organisationernes. Det er ikke synderlig overraskende, når man tænker på at landdistrikternes danskere bliver truet på deres families liv og ejendom. Politikere og organisationers ledelse har intet at miste. De kommer aldrig til at stå til regnskab for deres meget uheldige beslutninger. De har altid mulighed for at sige: Det vidste vi ikke noget om.

Landfamilierne i risikozonerne ønsker sig mere mod og kritisk sans især fra kommunalpolitikerne, som i sidste ende er dem, der trykker på knappen eller lader være. Det burde give demokratisk sindede folkevalgte i landdistrikterne kuldegysninger at læse Concitos anbefalinger på side 31:

Punkt 2: “Der (sic) både behov for gulerod og pisk. Gulerod i form af arbejdspladser og investeringer i lokalsamfundet, samt økonomisk gevinst til andelshavere. Pisk i form af, at det bør have en konsekvens når kommunerne samlet set ikke lever op til målsætningen. Der bør indføres en kvoteordning for at sikre en optimeret opstilling af vindmøller.”

Der foreslås altså tvang over for landkommunerne, først og fremmest – som vi har kunnet konstatere – i Jylland, hvor vinden blæser noget mere end nord fra København.

Punkt 7 siger:” Imødekommelse af kommunernes ønske om lettere at kunne foretage frivillige opkøb eller ekspropriation af boliger i potentielle vindmølleområder.”

Men landdistrikternes familier skal også underkastes vindkraftregimets reglement. Der er ingen barmhjertighed med de husejere, der har lagt mange arbejdstimer, masser af penge og først og fremmest kærlighed i deres families hjem. Trygheden er forsvundet ud af landdistrikternes områder, den tryghed, som disse danskere lige netop troede, de havde fået hjemme i deres små landejendomme. Det er et massivt angreb på landfamilierne, som ikke kan føle sig sikre længere, om der måske er hemmelige planer om vindparker i området.

Det politiske system er kørt fast i deres tilbedelse af vindkraft og vil ikke se de negative sider af denne teknologi. At tvinge landfamilierne til at acceptere deres egen ulykke er ikke fair. Det er ikke i orden. Det er ikke dansk.

Heldigvis får støjramte vindmøllenaboer flere og flere uafhængige fagfolks støtte. Der er flere internationale sundhedsundersøgelser i gang, og der bliver løbende offentliggjort nye videnskabelige artikler om støj og helbredsskader. Samtidigt bliver der opdaget flere og flere ældre undersøgelser om lavfrekvent støj og infralyd fra store maskiner og viser, at erkendelsen er veletableret: Infralyd og lavfrekvent støj skader mennesker og dyr.

Vindmøllenaboerne fra hele verden har lige fra starten været opmærksomme på wind2050 projektet og protesteret voldsomt over sammensætningen af deltagerne, som er vindindustrien og dens magtfulde venner. Verdens vindmøllegrupper har været dybt rystet over wind2050 projektets kortlægning og offentliggørelse af deres hjemmesider og indbyrdes kommunikation. Modstandernes værste anelser bliver nu bekræftet. Wind2050 har haft et eneste formål: At præsentere en plan, hvordan politikerne bedst kan kvæle landbefolkningens protester mod vindkraft i naboskabet, uden at bekymre sig om de saglige argumenter mod disse gigantiske industrianlæg i naturen tæt på mennesker.

 

 

Lavfrekvent vindmøllestøj om natten giver helbredsrisici – Kræftens Bekæmpelses Sundhedsundersøgelse er offentliggjort

Vindmøllenaboerne takker Kræftens Bekæmpelses forskerteam for deres omhyggelige videnskabelige arbejde, som giver de støjramte familier ret, selvom de nye store vindkraftværker slet ikke er med i undersøgelsens data. Der mangler alle de større vindparker, der er rejst efter 2013 med 3 MEGA WATT maskiner og mere, som blev stillet op uden den mindste faglige vurdering af eventuelle sundhedsfarer. Danmarks ministerier havde på forhånd vurderet, at landets energipolitik vejede tungere end menneskeliv og opfordret kommunerne til at fortsætte deres planlægning og udbygning med vindkraft. Undersøgelsens resultater kan ikke glæde en ansvarlig politiker, som ønsker at passe på sit lands befolkning.

Short-term nighttime wind turbine noise and cardiovascular events. A nationwide case-crossover study from Denmark

Link: 1-s2.0-S0160412017317889-main

I undersøgelsens indledning står:
“Nighttime noise exposure is considered particularly hazardous and has been associated with disturbance of sleep, from full awakenings to unconcious autonomic perturbations, such as sleep stage changes and body movements; the latter from outdoor noise levels of down to 30 dB. Nighttime noise exposure has been associated with reduced cardiac parasympathetic tone, high blood pressure, endothelial dysfunction, oxidative stress and increased levels of stress hormones shortly after noise exposure or on the morning after.”

Oversættelse: “Udsættelse for nattestøj betragtes som særlig farlig og har været forbundet med søvnforstyrrelser, fra fuld opvågning til ubevidste autonome forstyrrelser, såsom forandringer i søvnstadiet og krops- bevægelser; sidstnævnte fra udendørs støjniveauer ned til 30 dB. Nattestøjseksponering har været forbundet med nedsat hjerteparasympatisk tone, højt blodtryk, endoteldysfunktion (Wiki: Endotel eller endotelium er det lager af celler, endotelceller, der dækker blodkarrenes inderside), oxidativ stress og forøgede niveauer af stresshormoner kort efter støjeksponering eller om morgenen efter.”

Trafikstøj er en videnskabeligt anerkendt dræber. Flytrafik og vejtrafik forstyrrer naboernes nattesøvn og fører til alvorlig sygdom.

Hvad er forskellen mellem støj fra fly og vindmøllestøj bortset fra, at vindmøllestøj opleves som mest generende? Efterhånden er de nyeste vindmaskiner gigantiske og har samme vingefang som en jumbojet. Deres rotorblade pisker rundt med 400 km i timen, men fjerner sig aldrig. Det betyder, at lydtrykket ikke forsvinder i den blå luft. Der er ingen start og ingen landing. Det har store konsekvenser for de mennesker, der skal leve i nærheden af vindparker. Tusindvis af vindkraftnaboer i den vestlige verden har klaget over søvnforstyrrelser fra vindmøllestøj. Mange familier har måttet flygte fra deres hjem for at overleve, mens andre må tåle torturen hver nat og opleve deres fysiske og psykiske kræfter svinde. Ikke alle har råd til at flytte fra deres hjem.

Vindmøllefamilierne har ventet længe på undersøgelsens første resultat og havde frygtet det værste, at der nemlig ikke var det mindste bevis på støjens skadelighed. Kampen om anerkendelsen af landfamiliernes lidelser har været uendelig lang. Her en artikel fra dr.dk:

Bliver folk syge af støj fra vindmøller_ _ Viden _ DR

“Vi skal undersøge, om støj fra vindmøller giver mennesker forøget risiko for hjertekarsygdome, siger Mette Sørensen, der skal stå i spidsen for projektet. Miljøministeriet, Klima-, Energi- og Boligministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse giver sammen 1,7 millioner kroner til projektet.”

Sådan stod det i dr.dk’s netavis den 16. januar 2014. Der er sket en hel del siden. Støttebeløbet fra ministerierne blev ca. fordoblet, tidsplanen blev revideret igen og igen og spekulationerne omkring undersøgelsen blev mere og mere desperate.

Danmarks Vindmølleforening sendte deres energipolitiske senioranalytiker Jens Peter Hansen, også begejstret cykelrytter, i byen for at håne de ramte familier. Således skrev han i Fyns Amtsavis om Kræftens Bekæmpelses Undersøgelse som svar på et læserbrev, hvor pensioneret overlæge Peter Prinds havde vovet at tvivle på undersøgelsens måske ubrugelige resultater i forhold til vindmøllenaboernes beskyttelse.

Den 3. februar 2018 skrev Jens Peter Hansen:

“Ubrugelig i forhold til hvad? Set i lyset af et anerkendt videnskabeligt arbejde indtil nu ikke har på vist negativ helbredsmæssige effekter ved naboskab til vindmøller, vil ej heller denne undersøgelse næppe kunne udruste vindmøllemodstandere med de “lig på bordet”, de i den grad har behov for at kunne fortsætte deres skræmmekampagne.”  [sic]

Det viser, hvor betændt debatten er blevet. Helt uskyldige familier i Danmarks landdistrikter bliver beskyldt for at lyve om deres hverdag med vindmonstre. Hr. cykelrytter Jens Peter Hansen har hele Danmarks magtfulde ministerier og organisationer på sin side, flankeret af de rødgrønne medier, mens vindmøllenaboerne ingen betalt lobby har.

Familierne kan kun håbe på ordentlige kommunalpolitikere, der vil kræve uafhængige STØJMÅLINGER I DE RAMTE FAMILIERS HJEM.

 

 

Mens vi venter på Kræftens Bekæmpelses Sundhedsundersøgelse

Spændingen er næsten ikke til at holde ud. Om få uger eller måske få måneder vil den første artikel om vindmøllestøj og helbred ligge på bordet. Hvis resultaterne af denne meget omfattende registerundersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse er entydige i deres udsagn og viser statistisk signifikante negative helbredspåvirkninger, så vil den danske regering blive tvunget til at tage stilling til deres nuværende energipolitik. At udsætte landfamilier for vindkraftværkers skadelige støjudsendelser tæt på boligerne, ville betyde et fravalg af mennesker til fordel for maskiner. At skade danske vindmøllenaboer og ligeledes borgere fra hele verden med danske vindkraftværkers støj kan ikke forsvares med tvivlsomme klimamål og eksporttal.

Dengang, da Klima-Energi-og Bygningsministeriet under Martin Lidegaard, Miljøministeriet under Ida Auken og Sundhedsministeriet under Astrid Krag blev enige om at betale for en sundhedsundersøgelse over vindmøllestøj, forventede de kun beroligende resultater. Regeringen og Folketinget må nærlæse artiklerne og gøre sig nogle tanker om deres ansvar for folkesundheden i landdistrikter, især i det hårdt ramte Jylland.

Indtil nu har ministerierne, myndighederne eller kommunalpolitikere ikke vist en ærlig interesse i at undersøge, hvilke videnskabelige studier om støj, søvn og helbred, der mon findes på verdensplan. Det er ellers en meget simpel opgave, som en studentermedhjælper sagtens kunne klare. Man slår bare op på det amerikanske medicinske biblioteks hjemmeside og leder efter emner eller navne.

Her er linket: Home – PubMed – NCBI

Her en helt ny artikel, som Kræftens Bekæmpelses forsker Mette Sørensen er medforfatter på:

The adverse effects of environmental noise exposure on oxidative stress and cardiovascular risk. – PubMed – NCBI

Vi kan anbefale at søge internationale artikler under søgeordene: “infrasound and health” – “lowfrequency noise and health” – infrasound and rats” – “infrasound and animals” – lowfrequency noise and “cardiovascular disease” – noise and cardiovascular disease”.

Vindmølleindustrien og dens venner nægter at erkende, at deres gigantiske friluftsventilatorer udsender infralyd. Derfor har Danmark meget industrivenlige regler, der ikke tillader præcise målinger indenfor naboernes hjem. Dermed bliver det meget svært at diskutere den lavfrekvente støjs og infralydens skadevirkninger, som er dokumenteret i talrige videnskabelige artikler. Politikerne stiller sig dummere end de kan være. Lyd som en fysikalsk størrelse findes nemlig ikke i deres verden. Hvis artiklerne ikke taler om vindkraftværker, men kun om skadelig lyd, så kan de trække i land. De vil ikke forestille sig, at der kunne være en sammenhæng mellem de sundhedsskader, der er bevist ved mange tests med infralyd og dyr eller mennesker.

Ellers er den australske sundhedsundersøgelse i gang. Der er afsat en tid på fem år, de første to år er allerede gået. Det vil sige, at Danmarks undersøgelse vil blive bemærket og citeret i Australien. Internationale forskere supplerer hinanden og ønsker ikke at blive presset til at levere et bestilt resultat.

Flinders University’s five-year study looks into wind farms’ effects on health – ABC News (Australian Broadcasting Corporation)

Danmarks politikere holder vejret. De vil holde fast i deres irrationale energipolitik, hvis resultater kan kontrolleres løbende på denne hjemmeside: Electricity Map _ Realtids CO2-udledning af elforbruget

Danmarks CO2 regnskab befinder sig på samme niveau som Ukraine, Rumænien, Ungarn og Rumænien. Så meget for den grønne omstilling.

Hvornår stopper vildledningen af Danmarks befolkning?

Ministerier og myndigheder plus deres hjertevenner fra vindindustrien vil hellere gentage den ene bastante sætning igen og igen, som blev udsendt fra selveste Sundhedsstyrelsen i 2015: “Sundhedsstyrelsen følger løbende med i den videnskabelige litteratur om helbredseffekter af vindmøllestøj og vurderer, at der ikke er fundet belæg for en sammenhæng mellem støj fra vindmøller og selvrapporterede helbredseffekter.”

Det er ellers sprogakrobatik efter kunstens (eller politikeres) regler. Når Sundehedsstyrelsen “vurderer, at der ikke er fundet belæg”, har den sikret sig, at ingen vil kunne sagsøge medarbejderne. De vurderede jo bare og så var det bare sådan, at de troede og de ikke vidste bedre. Et cirkusnummer på bekostning af de støjramte familier.

svar-paa-forespoergsel-fra-norddjurs-kommune

brev til borgmestre om sundhedsundersøgelse

Vindmøllestøj skader naboers helbred! Støj – irritation – søvnmangel – sygdom! Australiens ankedomstol AAT – “Australian’s Appeals Tribunal” anerkender dokumentationen

Vi husker lige, at Australien har købt enorme mængder vindkraft fra Danmarks vindindustri, f.eks.:  Macarthur Wind Farm _ AGL

Sagen kort fortalt: Den australske hjælpeorganisation Waubrafoundation www.waubrafoundation.org.au arbejder for støjramte naboer til vindkraftværker og andre kraftværker, der er kilder til lavfrekvent støj og infralyd. Dr. Sarah Laurie, som er kendt (frygtet og hadet) af vindindustrien og dens interessegrupper, har støttet støjramte familier i årevis.

Da organisationens officielle status som hjælpeorganisation blev frataget af statens myndighed ACNC, betød det et stort økonomisk tab i forhold til skattereglerne. Begrundelsen for ACNCs afgørelse var tydelig: Her syntes man nemlig ikke, at der var bevis for vindmøllestøjens negative virkning på helbredet.

Vi ved det jo godt! Staten støtter og beskytter vindkraft i Australien, Danmark og alle andre vestlige lande.

“Assisterende kommissær fandt endvidere, at sagsøgerens hovedaktivitet ikke var at fremme eller forebyggelse eller bekæmpelse af sygdomme hos mennesker (punkt 13). Han konkluderede ved [16], at “indtil videre har der ikke været nogen strenge uafhængige videnskabelige beviser, der konstaterer, at den sygdom, der klages over, skyldes de fysiologiske virkninger fra vindmøller [eller] at der er menneskelige sygdomme kaldet” vindmøllesyndrom “eller” vibroakustisk sygdom””.

(“Further, the Assistant Commissioner considered that the applicant’s principal activity was not the promotion or prevention of the control of diseases in human beings (Item 13). He concluded at [16] that “to date there has been no rigorous independent scientific evidence that finds that the illhealth complained of is caused by the physiological effects from wind turbines [or] that there are human diseases called “wind turbine syndrome” or “vibroacoustic disease”.”)

Domstolens opgave bestod i at revurdere afgørelsen og undersøge den dokumentation, som Waubrafoundation har presenteret.

“CHARITIES – Tilbagekaldelse af registrering som en velgørenhedsret – Om en domstol skal afgøre, hvad der var den rigtige eller foretrukne afgørelse, da assisterende kommissær tog stilling til sin afgørelse, eller om retten skulle fastlægge den korrekte eller foretrukne beslutning som på tidspunktet for sin egen beslutning – om ansøgeren er en institution, hvis hovedaktivitet er at fremme forebyggelse eller bekæmpelse af sygdomme hos mennesker – om der er tegn på, at vindmøllestøj forårsager eller er forbundet med sygdomme – om der er et sandsynligt grundlag for at tænke på, at vindmøllestøj kan føre til sygdom – Hvorvidt ansøgeren er en virksomhed, der har til formål at fremme eller beskytte menneskerettighederne – Om ansøger har et formål at fremme eller beskytte retten til sundhed – Afgørelse under revision er bekræftet.”

“CHARITIES – Revocation of registration as a charity – Whether Tribunal should determine what was the correct or preferable decision when the Assistant Commissioner made his decision or whether Tribunal should determine the correct or preferable decision as at the time of its own decision – Whether applicant is an institution whose principal activity is to promote the prevention or the control of diseases in human beings – Whether there is evidence that wind farm emissions cause or are associated with diseases – Whether there is a plausible basis for thinking that wind farm emissions could lead to disease – Whether applicant is an entity which has a purpose of promoting or protecting human rights – Whether applicant has a purpose of promoting or protecting the Right to Health – Decision under review affirmed. “

Nu er afgørelsen faldet, som kan ses på AATs hjemmeside og hvis man selv har ressourcer og tid kan man læse hele 115 sider på engelsk. Så får man også en meget grundig gennemgang af bevismaterialet. 

http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/cth/AATA/2017/2424.html

Hovedkonklusionerne er:

Vindkraftværker afgiver støj, som forstyrrer naboernes søvn. Søvnmangel fører til mange forskellige sygdomme. Vindkraftværkers støj kan ikke måles med dB(A) systemet og skal måles på stedet med korrekte metoder.

Her et udtog fra AATs meget omfattende afgørelse fra Waubrafoundations hjemmeside på engelsk, den google producerede oversættelse til dansk ligger som afslutning på indlægget.  

SUMMARY OF THE EFFECT OF THE MEDICAL AND SCIENTIFIC EVIDENCE

Excerpts from Pages 141 to 148 of the Decision

468. The propositions which we understand have unanimous support from the relevant experts or are not contested include the following:

 • Wind turbines emit sound, some of which is audible, and some of which is inaudible (infrasound);
 • There are numerous recorded instances of WTN exceeding 40 dB(A) (which is a recognised threshold for annoyance/sleep disturbance);
 • There are also recorded instances of substantial increases in sound at particular frequencies when particular wind farms are operating compared with those at times when they are shut down;
 • If it is present at high enough levels, low frequency sound and even infrasound may be audible;
 • WTN is complex, highly variable and has unique characteristics;
 • The amount and type of sound emitted by a wind farm at a given time and in a given location is influenced by many variables including topography, temperature, wind speed, the type of wind turbines, the extent to which they are maintained, the number of turbines, and their mode of operation;
 • Wind farms potentially operate 24 hours a day, seven days a week;
 • There are numerous examples of WTN giving rise to complaints of annoyance from nearby residents, both in Australia and overseas.

469. The propositions which are supported by the preponderance of relevant expert opinion, and which we accept on that basis, include the following:

 • A significant proportion of the sound emitted by wind turbines is in the lower frequency range, i.e. below 20 Hz;
 • The dB(A) weighting system is not designed to measure that sound, and is not an appropriate way of measuring it;
 • The most accurate way of determining the level and type of sound present at a particular location is to measure the sound at that location;
 • The best way of accurately measuring WTN at a particular location is through ‘raw’ unweighted measurements which are not averaged across time and are then subjected to detailed “narrow-band” analysis;
 • When it is present, due to its particular characteristics, low frequency noise and infrasound can be greater indoors than outdoors at the same location, and can cause a building to vibrate, resulting in resonance;
 • Humans are more sensitive to low frequency sound, and it can therefore cause greater annoyance than higher frequency sound;
 • Even if it is not audible, low frequency noise and infrasound may have other effects on the human body, which are not mediated by hearing but also not fully understood. Those effects may include motion-sickness-like symptoms, vertigo, and tinnitus-like symptoms. However, the material before us does not include any study which has explored a possible connection between such symptoms and wind turbine emissions in a particular population.

470. We consider that the evidence justifies the following conclusions:

 • The proposition that sound emissions from wind farms directly cause any adverse health effects which could be regarded as a “disease” for the purposes of the ACNC Act is not established;
 • Nor, on the current evidence, is there any plausible basis for concluding that wind farm emissions may directly cause any disease;
 • However, noise annoyance is a plausible pathway to disease;
 • There is an established association between WTN annoyance and adverse health effects (eg. this was established by the Health Canada study);
 • There is an established association between noise annoyance and some diseases, including hypertension and cardiovascular disease, possibly mediated in part by disturbed sleep and/or psychological stress/distress;
 • There are as yet no comprehensive studies which have combined objective health measurements with actual sound measurements in order to determine for a given population the relationships between the sound emissions of wind turbines, annoyance, and adverse health outcomes. Indeed there is as yet no study which has given rise to a soundly based understanding of the degree to which particular types or levels of wind turbine emissions give rise to annoyance, or what levels or types of emissions are associated with what level of annoyance in the population. Because it relied on calculated rather than actual sound measurements, and was limited to the A and C-weighted systems, the Health Canada study did not do this.

473. The applicant submitted that the evidence in the hearing provided plausible and credible evidence of the kind required. Counsel referred in particular to the effect of noise on sleep and, in particular, in disturbing sleep. It was not contentious that impaired sleep, if sufficiently serious, may result in a number of ailments and diseases. Professor Wittert said that “depression and sleep disturbance are, respectively, the first and third most common psychological reasons for patient encounters in general practice”. The professor went on to say that insomnia doubles the risk of future development of depression and that insomnia symptoms together with shortened sleep are associated with hypertension. Professor Wittert also said that a person suffering from restricted sleep is exposed to an increased risk of elevated blood sugar levels and endocrine disorders such as diabetes, symptomatic ischaemic heart disease, hypertension, obesity, insomnia and anxiety related illnesses.

476. As our earlier findings have indicated, some wind farms generate sound which is capable of causing, and does cause, annoyance. We are further satisfied that annoyance of the kind which is generated (often associated with psychological distress and sleep disturbance), is a recognised pathway to a range of adverse health outcomes, including hypertension and cardiovascular disease.

481. It follows in our view that the applicant has established that there is a plausible basis for thinking that wind turbine sound (mediated by annoyance) may lead to adverse health outcomes, such as to warrant further investigation. It is unnecessary for us to draw conclusions as to the precise nature of the annoyance which is caused, and whether annoyance may be caused by sound which is not audible (infrasound). That is something which we expect will be the subject of further study and investigation. For our purposes, it is sufficient that annoyance is produced, and it appears that it may be associated with adverse health outcomes. An identification of the causes of that annoyance may allow it to be reduced or mitigated and adverse health outcomes to be reduced or avoided.

482. We regard it as particularly significant that the NHMRC has considered that, despite the absence of direct evidence that exposure to wind farm noise affects physical or mental health, and the poor quality direct evidence that wind farm noise is associated with annoyance or sleep disturbance, it is appropriate to provide funding to the extent of $3.3 million for an evaluation of the “sleep and physiological disturbance characteristics of wind farm noise compared to traffic noise” and for an investigation of whether “exposure to infrasound causes health problems”. Given this degree of recognition by the NHMRC, we do not consider that it should be held that the associations which are the subject of the applicant’s activities do not have plausibility or credibility, although not as yet positively established.

485. Given our finding that there is a plausible basis for considering that wind farm sound emissions may have an adverse effect on human health, we accept that conducting, supporting and advocating for further research or engaging in awareness raising activities could be properly characterised as activities promoting the prevention or control of diseases (in the sense of that term explained earlier).

 

OBS: En omhyggelig oversættelse tager masser af tid! Denne oversættelse er en google produktion og skal forstås som et nogenlunde fornuftigt overblik. 

SAMMENFATNING AF VIRKNINGEN AF DEN MEDICINISKE OG VIDENSKABELIGE BEVISNING

Uddrag fra s. 141 til 148 i beslutningen

468. De forslag, som vi forstår, har enstemmig støtte fra de relevante eksperter eller ikke bestrides, omfatter følgende:

Vindmøller udsender lyd, hvoraf nogle er hørbare, og nogle er uhørbare (infralyd);

Der er talrige registrerede forekomster af WTN på over 40 dB (A) (som er en anerkendt tærskel for irritation / søvnforstyrrelse);

Der er også registreret forekomster af betydelige stigninger i lyd ved bestemte frekvenser, når bestemte vindmølleparker opererer i forhold til dem til tider, når de lukkes ned.

Hvis den er til stede på højt nok niveauer, kan lavfrekvent lyd og endda infralyd høres

WTN er kompleks, meget variabel og har unikke egenskaber;

Mængden og typen af ​​lyd, der udledes af en vindmøllepark på et givet tidspunkt og på et givet sted, påvirkes af mange variabler, herunder topografi, temperatur, vindhastighed, typen af ​​vindmøller, omfanget af de bevares, antallet af møller og deres driftstilstand.

Vindmølleparker fungerer muligvis 24 timer i døgnet, syv dage om ugen;
Der er talrige eksempler på WTN, der giver anledning til klager over irritation fra nærliggende beboere, både i Australien og i udlandet.

469. Forslagene, som understøttes af overvejelsen af ​​relevant ekspertudtalelse, og som vi accepterer på grundlag heraf, omfatter følgende:

En væsentlig del af lyden fra vindmøller er i det lavere frekvensområde, dvs. under 20 Hz;

DB (A) vægtningssystemet er ikke designet til at måle lyden og er ikke en passende måde at måle den på;

Den mest nøjagtige måde at bestemme niveauet og typen af ​​lyd til stede på et bestemt sted er at måle lyden på det sted

Den bedste måde at præcist måle WTN på et bestemt sted er gennem “rå” uvægtede målinger, som ikke er gennemsnittet i tide og derefter udsættes for detaljeret “narrowband” -analyse;

Når den er til stede, kan lavfrekvent støj og infralyd på grund af dets særlige karakteristika være større indendørs end udendørs på samme sted og kan forårsage en bygning at vibrere, hvilket resulterer i resonans.

Mennesker er mere følsomme over for lavfrekvent lyd, og det kan derfor forårsage større irritation end højere frekvens lyd;

Selvom det ikke kan høres, kan lavfrekvent støj og infralyd have andre effekter på den menneskelige krop, som ikke formidles ved at høre, men også ikke fuldt ud forstået. Disse virkninger kan omfatte bevægelsessygelignende symptomer, svimmelhed og tinnituslignende symptomer. Materialet før os indeholder dog ikke nogen undersøgelse, der har undersøgt en mulig sammenhæng mellem sådanne symptomer og vindmølleudslip i en bestemt befolkning.

470. Vi mener, at beviser begrunder følgende konklusioner:

Forslaget om, at lydemissioner fra vindmølleparker direkte forårsager skadelige sundhedsvirkninger, der kan betragtes som en “sygdom” i henhold til ACNC-loven, er ikke fastslået;

På nuværende tidspunkt er der heller ikke noget sandsynligt grundlag for at konkludere, at vindmølleudslip kan direkte forårsage nogen sygdom;

Støjproblemer er imidlertid en plausibel vej til sygdom;

Der er en etableret sammenhæng mellem WTN irritation og negative helbredseffekter (f.eks. Dette blev oprettet af Health Canada-undersøgelsen);

Der er en etableret sammenhæng mellem støjirritation og nogle sygdomme, herunder hypertension og kardiovaskulær sygdom, eventuelt formidlet delvis af forstyrret søvn og / eller psykisk stress / nød;

Der er endnu ingen omfattende undersøgelser, der har kombineret objektive sundhedsmålinger med egentlige lydmålinger for at bestemme forholdet mellem lydemissionerne fra vindmøller, irritation og negative sundhedsresultater for en given population. Faktisk er der endnu ikke nogen undersøgelse, der har givet anledning til en solid baseret forståelse af, i hvilken grad bestemte typer eller niveauer af vindmølleudslip giver anledning til irritation, eller hvilke niveauer eller typer af emissioner er forbundet med hvilket niveau af irritation i befolkning. Fordi det var baseret på beregnet i stedet for de faktiske lydmålinger, og var begrænset til A- og C-vægtede systemer, gjorde Health Canada-undersøgelsen det ikke.

473. Sagsøgeren har gjort gældende, at bevismaterialet under retsmødet gav sandsynlige og troværdige beviser for den krævede art. Rådgiver henviste især til effekten af ​​støj i søvn og især i forstyrrende søvn. Det var ikke stridigt, at nedsat søvn, hvis det var tilstrækkeligt alvorligt, kan resultere i en række lidelser og sygdomme. Professor Wittert sagde, at “depression og søvnforstyrrelse er henholdsvis den første og tredje mest almindelige psykologiske årsag til patientmøder i almen praksis”. Professoren fortsatte med at sige, at søvnløshed fordobler risikoen for fremtidig udvikling af depression og at søvnløshedssymptomer sammen med forkortelse af søvn er forbundet med hypertension. Professor Wittert sagde også, at en person, der lider af begrænset søvn, udsættes for en øget risiko for forhøjet blodsukker og endokrine lidelser som diabetes, symptomatisk iskæmisk hjertesygdom, hypertension, fedme, søvnløshed og angstrelaterede sygdomme.

476. Som vores tidligere resultater har angivet, skaber nogle vindmølleparker lyd, som kan forårsage og forårsager irritation. Vi er yderligere overbevist om, at irritation af den art, der genereres (ofte forbundet med psykisk lidelse og søvnforstyrrelse), er en anerkendt vej til en række negative sundhedsmæssige resultater, herunder hypertension og hjerte-kar-sygdom.

481. Det følger efter vores opfattelse, at ansøgeren har fastslået, at der er et sandsynligt grundlag for at tænke på, at vindmølle lyd (medieret af irritation) kan føre til negative sundhedsmæssige resultater, som at berettige yderligere undersøgelse. Det er unødvendigt for os at drage konklusioner om den nøjagtige karakter af den irritation, der er forårsaget, og om irritation kan skyldes lyd, der ikke kan høres (infralyd). Det er noget, som vi forventer vil blive genstand for yderligere undersøgelse og undersøgelse. For vores formål er det tilstrækkeligt, at irritation er produceret, og det ser ud til, at det kan være forbundet med negative sundhedsmæssige resultater. En identifikation af årsagerne til denne irritation kan gøre det muligt at reducere eller afbøde dem, og negative helbredsproblemer reduceres eller undgås.

482. Vi anser det for særligt vigtigt, at NHMRC har overvejet, at på trods af manglende direkte bevis for, at udsættelse for vindmøllebølger påvirker fysisk eller psykisk sundhed, og den dårlige kvalitet direkte bevis for, at vindmølle støj er forbundet med irritation eller søvnforstyrrelse er hensigtsmæssigt at yde finansiering i størrelsesordenen 3,3 mio. USD til en evaluering af “søvn og fysiologiske forstyrrelser ved vindmøllestøj sammenlignet med trafikstøj” og til en undersøgelse af, om “udsættelse for infralyd forårsager sundhedsmæssige problemer”. På grund af denne anerkendelsesgrad af NHMRC mener vi ikke, at det bør fastslås, at de foreninger, der er genstand for sagsøgerens aktiviteter, ikke har plausibilitet eller troværdighed, selv om de endnu ikke er positivt etableret.

485. I betragtning af vores konstatering af, at der er et sandsynligt grundlag for at overveje, at lydudslip fra vindmølleparker kan have en negativ indvirkning på menneskers sundhed, accepterer vi, at ledelse, støtte og fortaler for yderligere forskning eller deltagelse i bevidstgørelsesaktiviteter, kunne karakteriseres ordentligt som aktiviteter, der fremmer forebyggelse eller bekæmpelse af sygdomme (i betydningen af ​​dette udtryk forklaret tidligere).

 

 

 

 

Nye videnskabelige artikler: Vindkraftværkers støj skader naboernes helbred

Hvis politikere og embedsmænd var interesseret i den nyeste forskning, der VISER VINDKRAFTVÆRKERS SKADEVIRKNINGER PÅ NABOERNE, så ville de nok kunne finde en eller anden akademisk medarbejder, der ville være i stand til at oversætte artiklerne til dansk. Problemet er, at politikerne allerede har truffet deres beslutning: VINDINDUSTRIENS VE OG VEL kommer før MENNESKERS HELBRED, LIVSKVALITET OG PRIVATE EJENDOM. 

Politikerne har de giftgrønne mediers fulde opbakning, så storbybefolkningen i det magtfulde CENTRAL-DANMARK ikke begynder at tvivle på landets “VINDMØLLEEVENTYR, som er et MARERIDT for landfamilierne.

Why Wind Turbine Sounds are Annoying, and Why it Matters

Suicide and wind turbines 2017

 

Indberetning af bivirkninger? Nej, ikke her! Vi er VINDLAND nr. 1!

Har du en lille pakke Panodil (paracetamol) i huset, det mest almindelige smertestillende middel i Danmark? Har du nogensinde læst indlægssedlen eller plejer du bare at smide den slags ud? Måske skulle du overveje at kigge på den lille bitte bemærkning på indlægssedlen, som hedder:

“Indberetning af bivirkninger”. Der står:  “Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotek. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK – 2300 København S Websted: www./meldeenbivirkning.dk E-mail: dkma@dkma.com. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.”

Er det ikke skønt?

Vi kan meget hurtigt blive enige om, at borgernes opmærksomhed overfor lægemidlers bivirkninger er en god og nyttig ting. Staten er forpligtet til at beskytte borgernes helbred og borgerne skal og må altid henvende sig til myndighederne og slå alarm.

Nu vil vi jo meget gerne vide, hvor danske borgere kan indberette bivirkningerne fra vindkraftstøj. Vindkraft er ikke ligefrem et lægemiddel, selvom nogle påstår, at den er sund for planeten. Vi må lede andre steder. Det kunne jo nemt være hele tre adresser, som vindmøllefamilierne samtidigt må henvende sig til: Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Det er de tre ministerier, som har finansieret Kræftens Bekæmpelses helbredsundersøgelse om vindmøllestøj og disse tre ministerier med deres styrelser burde være yderst interesseret i danske landfamiliers velvære. Men hvilket kontor modtager mon vindmøllenaboers indberetninger?

Dette kontor findes ikke endnu, men måske burde det oprettes?

Borgernes egen opfattelse af deres helbredstilstand i forhold til vindmøllestøj er åbenbart fuldstændigt uinteressant for myndighederne. Borgernes beretninger om vindmøllestøjens negative virkning på deres helbred forekommer ministrene som “anekdotiske”, dvs. subjektive fortællinger om noget privat.  I modsætningen til henvendelser om bivirkninger fra medikamenter, vil myndighederne ikke høre og se den slags oplysninger. Lægemiddelstyrelsen har så vidt vides, ikke prøvet sig med at fremme borgernes accept af ubehagelige bivirkninger af medicin. Det er ikke normal praksis at tilbyde potentielle  patienter penge for evt. helbredstab eller lokke med andele i medicinfirmaets profit.

Man har heller ikke hørt om økonomiske tiltag fra lægemiddelstyrelsens side, hvor man for eksempel har sat et offentligt betalt ca. 20 millioner kroner projekt i gang for at finde ud af, hvorfor borgerne ikke vil have en bestemt medicin.

www.wind2050.dk projektet, der bliver støttet af vindmølleindustrien, vindmølleforeningen og mange vindkraftrelaterede interessegrupper, fik næsten 20 millioner for at undersøge naboernes modstand og derefter at tilbyde kommunerne et værktøj eller en opskriftsbog til at tackle denne.

Kræftens Bekæmpelse fik lovet 1,7 kroner i starten for at undersøge helbredsgener fra vindmøllestøj. Da begge projekter blev startet op i samme tidsrum i 2014, blev forskellen for tydelig og dermed pinlig. Beløbet blev sat op, men sundhedsundersøgelsens pris blev stadig sat til under 4 millioner danske kroner.

Da myndighederne ikke vil samarbejde med ramte vindmøllenaboer, må de vente på den længe ventede undersøgelse.

Her et link til studiedesignet om den første undersøgelse, vindmøllestøj og virkning på hjerte/kredsløb

Kræftens Bekæmpelses undersøgelse

Ingen kender resultaterne endnu, bortset fra en meget lille kreds af forskere.

Men dengang i 2014, da helbredsundersøgelsen blev sat i gang, var ministerierne allerede klar til en udtalelse om formålet med Kræftens Bekæmpelses Studie. Den skulle afkræfte de tiltagende foruroligende beretninger fra vindmøllenaboer, der informerede om vindkraften bivirkninger. brev til borgmestre om sundhedsundersøgelse

Man havde allerede med stor  kunstfærdighed regnet baglæns og fundet ud af, at der ikke kunne og måtte være et upassende resultat. Landets vindmølleeventyr måtte ikke ødelægges. Derfor blev kommunerne straks opfordret  til at fortsætte med deres planlægning og byggeri af mere vindkraft, som om der ikke var den mindste fare for landfamilierne. 

Den nuværende regering har ligeledes svaret på en kommunes spørgsmål om helbredsundersøgelsen: Tre-ministre-svarer-Haderslev    

Kernesætningen i dette brev er denne bemærkning, der viser tidsånden i en klimabesat periode i dansk og verdens historie. Den vil først blive opfattet som dybt umoralsk og forkasteligt, når tiden har ændret sig.

“Langt de fleste regler afspejler en afvejning. Dette er også tilfældet for de gældende støjgrænser, der afspejler en afvejning mellem beskyttelse af borgere mod støjgener og den klimapolitiske retning, der er ønske om at Danmark skal gå i.”

Oversættelse: Vi foretrækker vores klimapolitik frem for landets borgere.

Hvordan arbejder Lægemiddelstyrelsen mon? Hvis der nu var en stor gruppe danskere, der indberettede bivirkninger fra et bestemt medikament? Ville myndighederne så bruge samtlige ressourcer for at modsige borgernes henvendelser og nedgøre dem? Ville myndighederne slå sig sammen med medicinalkoncernerne for at  neddysse viden om dårligdom? Ville myndighederne bede borgerne om at holde op med at henvende sig en anden gang? Ville myndighederne med lys og lygte lede efter beviser for at borgerne måtte tale usandt?

Er det ikke på tide, at oplyse myndighederne om familiernes dårligdom? At fortælle myndighederne om alt, I ved, just som om det handlede om en indberetning over et farligt medikament:

Hvornår blev vindmøllerne sat i drift? Hvor store er de? Hvor langt fra ejendommen står de? Hvilke gener er der opstået, siden vindmøllerne begyndte at køre? Hvem i familien har hvilke gener? Hvilken vindretning er værst? Hvilke rum i huset er mest belastet? Hvad har I gjort for at dæmpe støjen eller reducere generne:  installeret nye vinduer, flyttet soveværelser, overnattet andre steder, klaget til kommunen, talt med et byrådsmedlem, skrevet til folketingets diverse udvalgsmedlemmer, talt med familielægen, sygeplejersken, apoteket evt. for at få receptfri sovemedicin – adresserne til styrelserne er her:

Energistyrelsen: ens@ens.dk

Miljøstyrelsen: mst@mst.dk

Sundhedsstyrelsen: sst@sst.dk

 

Snart er der kommunalvalg i Danmark – nogle politikere tror stadig på vindkraft i naturen

Valgkamp over hele landet. En lille beretning fra Stevns, hvor kampen på halvøen syd fra København begyndte for fem år siden. Yderst ivrige og begærlige lokalpolitikere fra SF ønskede dengang at skamfere Stevns landskaber med kæmpevindmøller.

Det lykkedes som bekendt ikke og den lokale avis dokumenterede aktiviteterne fra denne hidsige og følelsesladede vindmøllekrig fra november 2012 til februar 2013.

“Stevnsbladet”, som “leveres til det stevnske folk” blev læst med stor grundighed dengang og nu, debatten var og er altid mangfoldig.

www.stevnsbladet.dk

Vindmøllekrigen blev – efter en kort og heftig kamp – vundet af borgerne, da Socialdemokraterne slog bremserne i, fordi argumenterne imod blev for overvældende.

www.megamøller.dk,

nogle aktive stevnsborgeres hjemmeside, ligger stadig på nettet som et minde om denne vanvittige, men forbavsende kortvarige kamp. Efter sejren blev borgerne advaret af erfarne medborgere fra andre danske egne. Vindkraften er en sej fjende og angrebet på folk og fæ og landskabet ville før eller siden starte igen og igen. Valgets resultat i 2017 vil vise, hvor meget borgerne har lært og husket fra sidste valg. Hvilke partier kan man stole på, når det handler om vindparker i naboskabet?

Efter fire år ønsker Radikale Venstre og SF åbenbart at starte en ny diskussion om den såkaldte grønne energi.

De Radikale Venstres liste med deres programpunkter kan ses  i Stevnsbladets Valgavis fra 8. nov. 2017. Om “grøn” energi:

“Hæv den grønne overligger – Stevns Kommune skal være kendt for at være en grøn foregangskommune. Målet er at blive en CO2-neutral kommune hurtigst muligt. Klima- og miljøbelastningen skal minimeres. Kommunale elbiler.”

Kommunale elbiler, det lyder dyrt og ikke specielt miljøvenligt. Hvor skal strømmen komme fra, når det ikke blæser? Så meget overskudstrøm til opladningen findes der trods alt ikke. Hvordan en kommune kan blive CO2-neutral vil de Radikale dog ikke fortælle i detaljer. Måske som Hovedstadens Forsyning HOFOR, der køber vindkraft i fjerne kommuner, for ikke at skræmme sine egne borgere? Den tyske “Energiewende” kan i hvert fald ikke fremhæves som et godt eksempel, tusindvis af vindmøller har ikke sænket CO2 niveauet i Forbundsrepublikken Tyskland. Hvor pinligt for klimatisterne!

SF har tydeligvis ikke mistet troen på vindkraft:

“Vi ønsker større fokus på vedvarende energi. Vi ønsker at ansætte en energirådgiver, som kan hjælpe borgere og firmaer med at spare på og omlægge energiforbruget.

Vi ønsker en genoplivning af Varpelevprojektet med sol, vind og gas. Kommunen skal gå forrest med med elbiler og grøn indkøbspolitik.”

Genoplivningen af Varpelevprojektet? Det handlede om en vindpark på denne skønne gamle landbrugsegn. Stevns Kommune havde søgt om EU tilskud til projektet, men blev afvist. Nu kan man jo spørge SF, hvor pengene egentlig skal komme fra? Hvad koster et stort vindkraftværk nu om dage? 30.000.000 kroner? Og hvad synes Varpelevs borgere egentlig om den idé?

Det lyder ganske harmløst at pludre løs om grøn energi, når partierne naturligvis også ønsker sig mere natur og mindre sprøjtegift og flere penge til sociale opgaver. Det skal også lyde helt harmløst og kært, for ikke at skræmme de kampklare borgere.

Dengang har “Stevnsfolket” talt med deres 1964 stemmer imod vindkraft på deres halvø (10 stemmer for). Meningen var tydelig: Der skal ikke være kæmpevindmøller på Stevns – og heller ikke andre steder.

Pas på med, hvad jeres lokalpolitikere siger i valgkampen. De har magten til at gøre livet til et rent helvede for nogle af jer, hvis I giver stemmen til de fanatiske vindkrafttilhængere blandt kandidaterne.

Lokalpolitikere er som udgangspunkt ikke nødvendigvis ondskabsfulde og grådige. Byrådsmedlemmerne har så mange programpunkter i deres arbejde og alt for tit en meget begrænset tid til at sætte sig ind i kompliceret stof. De kan heller ikke have kompetencer til alle vigtige emner, selvom de må stemme om dem. Viden kan være magt – men magt er magt. Derfor skal man tænke sig om, hvem man vil give den.

Det er meget vigtigt for valgerne, at vise politikerne, hvad de, borgerne, ønsker og hvad de under ingen omstændigheder vil acceptere.

Vindkraft i naturen, som bliver drysset jævnt over land og strand, mark og mose, skov og hede plus kysten står ikke til diskussion. Danmarks landbefolkning skal ikke lide under surrealistiske klimafantasier.

NEJ TIL VINDKRAFT

 1. fordi vindkraftværker udsender farlig støj, der belaster og skader naboernes og deres husdyrs helbred,
 2. fordi vindkraftværker er miljøskadelige for flagermus, fugle, især rovfugle, grundvandet og landskabet,
 3. fordi vindkraft kun leverer sporadisk energi og kun kan bruges supplerende med fossil eller atomenergi – se leverancen hver dag: emd.dk/el/
 4. fordi vindkraft kun kan overleve med statsstøtte og dermed kræver en gigantisk formue, skrabet sammen af hver eneste borger, fattig pensionist, studerende, arbejdsløs eller enlig forsørger, mens opstillerne og industrien tjener ufattelige formuer og sørger for at placere millionerne langt væk fra skattevæsenet,
 5. fordi vindkraftværker er tung industri, disse apparater daler ikke ned fra himlen i hvide gevandter, men kræver store mængder af kul, stål, beton, fiberglas, olie og kemiske væsker, de kræver også miljøskadelige transporter og er årsag til ødelæggelsen af jordbunden,
 6. fordi vindkraftværker er farlige arbejdspladser for servicearbejderne, som ikke får beskyttelse gennem arbejdstilsynets lovgivning,
 7. fordi vindkraftværker er farlige for området, når de kaster rotorblade ved brand og forurener luften med farlig røg og når de om vinteren kaster tunge isklumper i et område på rigtig mange meters afstand,
 8. fordi vindkraftværker forstyrrer det danske landskabs skønhed med deres høje industrielle strukturer med deres gigantiske roterende knive og ødelægger dermed beboernes fred,
 9. fordi de ødelægger landets økonomi, se frieelforbrugere.dk
 10. fordi vindkraftens fremmarch har ødelagt freden i mange egne og i mange familier. Venskaber er gået i stykker, fordi nogle vil tjene penge på at udleje jord eller købe vindmølleandele – uanset de skader, som vindparker er årsag til. Nogle mennesker stoler blindt på en ideologi, som allerede har fået et nyt navn: Klimatisme! Det er åbenbart for farligt for vindkraftfanatikerne, at undersøge emnet fra alle sider og direkte at spørge de mennesker, der allerede er ramt af ulykken.

STOP VINDKRAFT NU!

 

Familierne i Haderslev Kommune sejrede over 39 vindmonstre i Kastrup Tiset Enge

Mette fik sin vilje_ Kommune sagde nej til flere vindmøller _ TV SYD

Copy – paste og se videoen:

https://www.tvsyd.dk/nyheder/03-09-2017/1930/1930-03-sep-2017?autoplay=1#player

Jyske borgerne kan ikke lide monstermøller, dem har de nemlig fået nok af. Kastrup Tiset Enge har været et ambitiøst projekt, som skulle have været Danmarks største vindpark på land, og nu er det bare dumpet i papirkurven.

Se jordejernes overoptimistiske hjemmeside her: http://kastruptisetvind.dk/projektet.html

2.000 borgere har tilkendegivet, at de ikke ønsker denne vindpark og har informeret deres lokalpolitikere om de alvorlige konsekvenser for lokalsamfundets helbred og livskvalitet.  Politikerne har heldigvis lyttet til familierne og har forkastet dette vanvittige projekt.

Udsigten til kommunalvalget i november kunne have haft en betydning for politikernes valg. Hvem ønsker at ødelægge sin karriere for nogle få jordejere og Vestas skyld? Valgerne vil huske, hvilke af deres lokalpolitikere har vist empati og omhu i denne sag.

Se det afgørende byrådsmøde fra min. 26: https://haderslev.kommune-tv.dk/watch/2081

Borgerne vil aldrig glemme, at netop partiet Enhedslisten helst ville være en “erhvervspolitisk partner”. Partiet støttede vindmølleindustriens ønsker om masser af vindkraftværker på land – men ville ikke sikre jyske familiers livskvalitet og ejendom. Enhedslisten? Taler vi om et ræverødt parti, der bekæmper kapitalismen?

De Radikale Venstre elsker vindkraft, fordi den forekommer dem som noget saftigt grønt og rigtig godt og bæredygtigt. Og grøn er jo også en pæn farve, især på de mange træer og al den vegetation, der ikke bliver ryddet i vindgudens navn.

Det er borgerne, det er de engagerede og flittige mænd og kvinder, der har sat sig ind i mange forskellige faglige detaljer og har undervist politikerne. Politikerne lader sig allerhelst informere af Danmarks myndigheder og vindkraftens mange “specialister”.

Det officielle – et energipolitisk omtåget – Danmark læser jævnligt i DE HELLIGE KØERS HELLIGE SKRIFT, der handler om Folketingets Energiforlig. Det handler om tro, ikke viden.

Kastrup Tiset Enges VVM er forsynet med den samme indledning som Øster Hassing Kærs, et projekt, der nu også blev forkastet. Den lyder sådan:

“I 2014 vedtog Folketinget et energiforlig, der har som overordnet mål, at hele Danmarks energiforsyning (el, varme, industri og transport) skal omstilles til vedvarende energi med udgangen af 2050. Forliget indeholder blandt andet en markant udbygning med vindkraft. Det er målet, at vindkraft i 2020 skal dække halvdelen af Danmarks samlede elforbrug.”

Den oplyste borger har for længst fundet løbende opdateret, daglig dokumentation for vindmaskinernes præstation, som svinger just som vinden blæser.

emd.dk/el/ er et af de steder, hvor man altid kan skrue tiden tilbage og få sig et indtryk af en energiproduktion over netop 14 dage. Samtidigt kan de danske familier se, hvor strømmen ellers kommer fra, når vinden har lagt sig og hvad elektriciteten koster fra det ene kvarter til det andet – i øst og i vest.

Konklusionen er: Vindkraft som energikilde er en sørgelig Mølbo historie. Lige så lidt, som man kan bruge sække til at bære lyset ind til et rådhus. lige så lidt kan man stole på blæsten og at den uafladeligt puster ned i elforsyningens kabelsystem. Ingen kan indgå kontrakter med vejret. Ingen kan bestille vand fra en bestemt brønd til sin vandhane derhjemme og ingen kan bestille grøn strøm fra sin stikdåse. Alt andet er fantasi.

Borgerne er blevet mere kompetente end politikerne. Er borgernes viden magt? Desværre kun, når politikerne føler sig nødsaget til at lytte og det gør de kun, når modstanden er blevet for stor. Ellers er magt ikke andet end magt.

Citat fra artiklen i tvsyd:

Nej til vindmøller spreder sig

I februar i år sagde Tønder Kommune nej til 30 nye landvindmøller i Lundsmark og Haved, og i marts sagde Esbjerg nej til alle fremtidige vindmøller på land.

I maj i år sagde Aabenraas borgmester klart nej til flere vindmøller i kommunen. De støjer for meget og de er placeret for tæt på borgerne, sagde han dengang.

I juli 2017 var turen så kommet til Varde Kommune. Her strammede man kravene til vindmøller på land. Fremover skal der være opbakning fra 95 procent af beboere inden for 900 meters afstand til eventuelt nye vindmøller.”

Spørgsmål om helbred betyder alt

Her belyses PlanEnergis sølle kundskaber om infralyd, som dokumenteres i deres VVM redegørelser over Kastrup Tiset Enge og Øster Hassing Kær.

“Vindmøllerne udsender infralyd, lyd under 20 Hz, men niveauerne er lave. Selv tæt på vindmøllerne er lydtrykniveauet langt under den normale høretærskel, og infralyd fra vindmøller betragtes således ikke som et problem.”

Det er ren idioti! Infralyd bliver netop defineret som ikke hørbar lyd ligesom ultraviolet lys som ikke synligt!

Her en klassisk video om Pieter og Heimkes lidelser i Dörpum, Slesvig Holsten:

Og dette uintelligente vrøvl fra VVM redegørelserne er alt, hvad lokalpolitikerne kan få at vide fra officielle kilder, hvis de vil danne sig en mening om infralyd. “Betragtes således ikke som et problem” er en direkte ondskabsfuld formulering. At betragte noget som noget, handler ikke om videnskab, men magt.

Når en myndighed afviser at undersøge et problem til bunds, men “vurderer, skønner og betragter og mener”, så handler det om et massivt svigt. Miljøstyrelsen har stor erfaring med at “vurdere, skønne,betragte og mene”, nu fornylig om drikkevandets kvalitet. Se: https://ing.dk/artikel/miljoestyrelsen-blev-advaret-nyt-grundvands-mareridt-ti-aar-siden-203832

Man behøver helt åbenlyst ikke at vide noget, når man sidder på magten, fordi magt er magt – og viden er noget helt underordnet for ministerierne.