Ny artikel om vindmøllestøjens skadevirkning: Jerry L. Punch, Richard R. James: Wind Turbine Noise and Human Health

Den multinationale vindkraftindustri vil gerne overleve og er tvunget til at afvise vindkraftmodstandernes argumenter som ren fantasi. Derfor bliver industrien og deres supportere ved med at påstå, at der ikke findes videnskabeligt belæg for vindmøllernes skadevirkninger på folk og fæ.

Denne artikels fulde overskrift hedder: Wind Turbine Noise and Human Health: A Four-Decade History of Evidence that Wind Turbines Pose Risks

final-final-16-09-30-wind-turbine-noise-final-manuscript-hhtm-punch-james

Fire årtiers historie over beviser er imponerende, men ikke for vindkraft kapitalisterne og deres rød-grønne tilhængere. Artiklen er på 72 sider og har 180 litteraturhenvisninger, som handler om emnet støj som helbredsrisiko.

Artiklen er bygget op over 12 af vindkraftindustriens påstande og banker dem på plads med netop fire årtiers videnskabeligt bevismateriale.

Det er ikke specielt forunderligt, at danske medier ikke vil beskæftige sig med emnet og de allerfleste ikke føler trang til at præsentere nogen som helst dårlige nyheder om vindmøller. Borgerne må selv knokle sig igennem lange engelske tekster for at forstå internationale videnskabsfolks artikler. De fleste medier har forbindelse til http://www.fem-2004.dk/medlemmer/, hvor journalisterne er i mindretal og åbenbart ikke tør at være illoyale overfor deres mægtige “venner” i industrien.

Vindindustriens 12 argumenter, som Punch og James præsenterer og skyder i sænk:

1. Side 5 – Infrasound kan ikke høres af mennesker, – infrasound kan MÆRKES af mennesker og der findes en stor samling af videnskabeligt materiale om den ekstreme belastning fra infralyd fra store maskiner (fly, helikoptere) og ventilatorer, der er i stand til at gøre en hel bygning til et støjhelvede.

2. Side 10 – Infralyd fra vindmøller er ikke noget specielt, kroppen og naturen laver dem selv – Ærlige målinger viser, at den meget komplekse vindmøllestøj slet ikke kan sammenlignes med bølgernes brusen og en lille tur i en børnegynge.

3. Side 13 – Der findes ikke beviser for, at hørbar og ikke hørbar vindmøllestøj fører til negative helbredsvirkninger for mennesker og der findes ingen fysiske mekanismer for en forklaring hvordan ikke hørbar akustisk energi kunne være skadelig. – Beviserne er samlet igennem 4 årtier og hvis man læser det videnskabelige materiale, må man bare give sig til at forstå indholdet.

4. Side 27 – 0,3 til 0,5 kilometer er tilstrækkelige sikkerhedsafstande for at beskytte mennesker fra skader, uanset hvor høje eller stærke vindmøllerne er. – Det er ikke sandt. Med ærlige målinger kan vindmøllestøj påvises over langt større afstande. To statsautoriserde undersøgelser er i gang og vil være afsluttet i 2017, dvs. det er Tyskland og Danmark, der har betalt videnskabelige undersøgelse for at få en konklusion. Tysklands undersøgelse inkluderer dog flere aspekter og bruger ikke udelukkende registerundersøgelser som Danmark.

5. Side 29 – Gene er en irritation, men ikke et helbredsemne. – Irritationen kommer bl.a. fra søvnforstyrrelse, der fører til stress og alvorlig sygdom. Søvnforstyrrelser har meget alvorlige konsekvenser for menneskers helbred, det er bevist for længe siden og WHO advarer for støjbelastninger især om natten.

6. Side 32 – Støjen kan ikke være begrundelsen fra alle naboklager, der må være noget andet – Naboerne, der flytter fra området, får det hurtigt godt igen, når de ikke er udsatte for støjen længere. (Børns næseblod, kramper, hovedpine og kvalme stopper.)

7. Side 33 – Infralyd er forbundet med normal lyd, der kan måles med A-vægtede målinger – A- vægtede målinger kan ikke registrere de lave frekvenser, som er relevante for infralydens lydtryk. Den er meget højere, end vindindustrien offentligt vil indrømme, men vindindustrien ved det alt for godt og sørger for at beskytte deres data.

8. Side 35 – Vindmøllesyndromet er ikke accepteret som en diagnose hos lægerne, så lægerne kan ikke behandle det. – Syv af de ti symptomer for vindmøllesyndromet står på lægernes ICD-10 diagnose system.

9. Side 37 – Peer-reviewed epidemiologisk litteratur er det eneste acceptable grundlag for at bevise en logisk sammenhæng mellem vindmøllestøj og negative helbredskonsekvenser. Vindindustrien nægter konsekvent at slukke for vindmøllerne ved støjmålingerne i naboers huse og vil heller ikke fremlægge deres egne driftsdata. Det gør det svært at påvise en nøjagtig sammenhæng mellem akute naboklager og vindmøllestøjens styrke. Men det er lykkedes for den australske akustiker Steven Cooper at påvise den individuelle vindmølle-signatur, da vindmøllerne første gang blev slukket for forskningens skyld. Han har kunnet bevise en sammenhæng mellem naboernes støjbelastningerne og vindmøllernes drift.

10. Side 43 – Nocebo-effekten som en psykisk forventning forklarer, hvorfor mennesker klager over negative helbredskonsekvenser. – Vindindustrien ynder at angribe og fornærme ofrene og støtter sig til en australsk “forskers” påstande, som ikke er underbygget af solide videnskabelig undersøgelser. Simon Chapman er hverken læge eller akustiker og har ikke forsket naturvidenskabeligt med emnet.

11. Side 49 – Kun et mindretal, hvis der overhovedet er nogen, er negativt påvirket af vindmøllestøj, hovedparten klager ikke. Spørgeskemaer har deres svagheder. I artiklen nævnes dog en undersøgelse af en forsker, der beretter om en højere sygdomsrate hos vindmøllenaboer end andre. Det betragtes også som en fejl at ignorere de konkrete beviser som fraflytning fra vindmølleområder.

12. Side 51 – Der findes ikke videnskabeligt belæg i litteraturen for at støtte en forbindelse mellem vindmøllestøj og negative virkninger. Vindindustriens undersøgelser inkluderer ganske enkelt ikke de vigtige studier, der beviser, at vindmøllestøj skader menneskers helbred og velvære.

Denne korte oversigt er en meget lille erstatning for den intensive læsning. Det er især vigtigt at kigge grundigt på litteraturlisten, der indeholder den væsentlige forskning. Konklusionen er: Der findes mange videnskabelige undersøgelser, der beviser vindmøllestøjens negative virkning på menneskers helbred. Man skal bare læse og forstå artiklerne.

Begrebet INFRALYD fandtes engang i det danske sprog, her Kræftens Bekæmpelses brev fra 1995

Kræftens Bekæmpelses brev fra den 13. september 1995.

IMG_0001(1)

Et par interessante detaljer:

Der er mange subjektive gener ved udsættelse for infralyd,og folk reagerer klart forskelligt. Der er mimidlertid ikke holdepunkt for, at infralyd har sammenhæng med kræftforekomst, idet der ikke forligger nogen egentlig dokumentation.

Men det forhold, at kræftforkomsten er normal i erhvervsgrupper med stor udsættelse for infralyd, som f. eks. personale, der arbejder på jernskibe eller andre store metalkonstruktioner, underbygger indirekte denne opfattelse.

I midlertid sker der det hver gang et nyt miljøpoblem kommer op, at det i første omgang ikke tages alvorligt, men nærmest lidt besværligt at skulle forholde sig til. Dette gør dog ikke problemet mindre vigtigt at tage fat på.”

Vi gentager lige: “…at kræftforekomsten er normal i erhvervsgrupper med stor udsættelse for infralyd…”

Hvad vil man sige i fremtiden?

Forekomsten af helbredsskader i befolkningsgrupper, der boede tæt ved store vindkraftværker og især vindparks var normal???

 

 

 

 

 

Glemt norsk skoletekst tilbage fra 1987 i “VITEN”, et tidskrift for skoleelevers naturfag – om INFRALYD

Den norske forfatter til denne oplysende tekst i tidsskriftet “Viten” hedder professor Alv Egeland, er lektor i fysik og årgang 1932. “Viten” er et tidsskrift og nu også/eller hjemmeside for naturfag i norske skoler. Teksten handler om INFRALYD.

“INFRALYD” er blevet et forbudt ord i nogle danske rød-grønne miljøer, hvor man ikke tror på den slags. Den fremherskende mening er, at det der må være noget psykisk og det kan helt sikkert afhjælpes med en lille værditabsordning og et par andele i vindmølleparken. Er det ikke ligefrem bevist, at vindmølleejere aldrig brokker sig over støj?

Her kommer fotokopierne fra denne udmærkede og let forståelige artikel fra 1987, en side af gangen. Dengang havde man ikke fordomme overfor bestemte fysikalske kendsgerninger og kunne endnu tillade sig at undervise de store skoleelever i emnet INFRALYD.

IMG_0001

IMG_0002

IMG_0003

IMG_0004

IMG_0005

Der er en meget interessant passage i teksten: “Helikoptere kan identificeres”. Da helikoptere er et vigtigt transportmiddel til civile og militære formål, er de af betydelig interesse, skriver forfatteren.

Citat på norsk:  “Rotorene står for det aller meste av infralyden, og ethvert helikopter har sitt eget, karakteristiske lydbilde. Ved nøjagtige målinger kan man faktisk identificere enhver helikoptertype på grunnlag av lydbildet. Man kan til og med opdage eventuelle tekniske fejl med slike lydmålinger, og målingerne kan utføres selv om helikopteret er under horizonten”

Vores videbegærlige spørgsmål: Er et vindkraftværk ikke i grunden en slags helikopter, der ikke kan komme fra stedet, fordi den jo er monteret på en mega skorsten? Og var det ikke støjeksperten i Australien, Steven Cooper, der havde fundet vindkraftværkers individuelle “signatur”? Hver vindmølle har sit eget lydbillede. Hvad er det mon for nogle måleinstrumenter, der blev brugt til at dokumentere helikopteres infralyd i professor Alv Egelands unge år?

Og her infrasound_508(1) er en hel samling af artikler fra 2001, der handler om INFRALYD. National Institute of Environmental Health Science (NIEHS) har udgivet et litteratur review om INFRALYDENS virkning på mennesker. Baggrunden for dette initiativ var de gentagne klager fra borgere, der oplevede gener fra dybe lyde i omgivelserne. Der konstateres, at mange af undersøgelsernes resultater viste, at blodtrykket, åndedrættet og balancen hos mennesker blev negativt påvirket af INFRALYD. Når man går undersøgelserne igennem, kan man se, hvordan forsøgene blev udført: testpersonerne plejede at være unge mænd og tidsrummet for støjbelastningen var meget kort. Flere af artiklerne findes kun som en kort engelsk opsummering, fordi forsøgene blev udført og beskrevet i andre lande. Det er selvfølgelig ikke blevet lavet forsøg over mange døgn over flere uger, måneder eller år. Det ville hverken have været lovligt eller muligt at udsatte testpersonerne for mere støj end mest nødvendigt for at få et eller andet tydeligt resultat.

Men det er den permanente støjpåvirkning over mange år – resten af beboernes liv, som mange vindmøllenaboer skal leve med. Der er ikke vilje tid at lytte til Aalborg akustikernes advarsler og lære af deres målemetoder. Resultaterne vil nemlig skade den privilegerede vindindustri. IMG

 

Åbent brev til Verdens Sundheds Organisation WHO – nye retningslinjer for støj på vej!

Open Letter to the members of the panel developing the WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region

WHOs nye retningslinjer for miljøstøjbelastningen i den europæiske region har været undervejs i længere tid. Nu er de ved at blive revideret og udgivet og skal ligeledes omhandle støjen fra vindmøller og dens konsekvenser for naboerne.

Dette åbne brev til WHO blev sendt for at gøre opmærksom på de mange internationale undersøgelser om vindmøllestøj og helbredsskader. Det er blevet underskrevet af en lang række internationale videnskabsfolk, støjeksperter, læger, engagerede borgere og først og fremmest af nogle af de mennesker, det hele handler om: mænd og kvinder, hvis liv og hvis børns liv er blevet ødelagt af vindmøllestøj.

Håbet er, at sundhedsorganisationens medlemmer vil støtte landbefolkningens bøn om retfærdige strenge støjgrænser for vindmøllestøj. Der skal også anvendes nøjagtige målemetoder indenfor de ramte menneskers boliger, ellers vil flere og flere familier blive syge af den store støjbelastning.

Det er påfældende, hvor uvidende danske (og andre landes) miljø- og sundhedsmyndigheder lader til at være, når det handler om vindmøllestøjens skader på borgernes helbred. Er det manglende empati (menneskekærlighed) for landregionens befolkning? Er det manglende interesse/evne til at læse internationale artikler? Er det en let gennemskuelig gemmeleg for at trække tiden ud? Er det en taktik fra absolutismens svundne tid, der hedder: “Vi alene vide”? Det, der hedder: MAGTENS ARROGANCE?

Det korrekte udsagn må hedde, helt i giftgrøn og blodrød: “VI ALENE IKKE VIDE! FORDI VI IKKE ØNSKER AT VIDE. FORDI VI IKKE ØNSKER AT INFORMERE OS GRUNDIGT. FORDI VI IKKE ØNSKER AT LYTTE TIL VORE SMÅ UNDERSÅTTERE! FORDI VI HAR VORE EGNE PLANER, SOM INGEN MÅ ØDELÆGGE. VORES ENESTE POLITISKE MÅL HEDDER WIND2050.”

 

JOKER eller JOKE? – Kræftens Bekæmpelses sundhedsundersøgelse

http://www.dkvind.dk/html/nyheder/2016/110816.html

En jublende Asbjørn Bjerre, Danmarks Vindmølleforening, forkynder just som en euforisk dørsælger, at danske vindkraftværkers fremmarch er sikret. Han kan nemlig læse mellem linjerne og forstå en halvkvædet vise. Han har sin egen måde at fortolke et intetsigende brev til egen fordel og udtaler straks på foreningens hjemmeside: “Det er en meget skrap og klar udmelding fra de ansvarlige ministre. Nu må vi forvente, at også de sidste kommuner kommer i gang igen, så vi hen over de næste år kan få en kontinuerlig og rolig planlægningsproces med beslutninger på et seriøst grundlæg.”

Den videbegærlige læser kan finde borgmesteren Geils utålmodige brev til Danmarks ansvarlige ministerier og ministrenes svar lige under Asbørn Bjerres opmuntrende opråb til landets tøvende kommuner.

Danmarks nuværende og måske kommende vindmøllenaboer er ikke spor imponeret. Mange har nemlig læst Jesper Tynells oplysende bog Mørkelygten om Danmarks embedsmænd og deres samspil med ministrene og har forstået hemmeligheden bag et nøje afvejet ministersvar. Her gælder det om, ikke at skrive noget, der er klart ulovligt og usandt. Det lykkedes fuldtud i de tre ministeriers skrivelse til hr. borgmester Geil. Her bliver der nemlig ikke sagt noget som helst nyt. Der bliver bare konstateret, at Danmarks (ufatteligt uengagerede) Sundhedstyrelse ikke har kendskab til videnskabelige resultater, men det betyder på ingen måde, at de ikke findes. Hr. Asbjørn Bjerre mener dog, at have forstået brevets indhold på den helt rigtige måde.

Først og fremmest vil vind-alarm-danmark.eu med deres svært skadede familier holde fast ved, at Kræftens Bekæmpelses forskere IKKE har udtalt sig om undersøgelsens resultater, fordi deres serie af artikler SLET IKKE ER UDKOMMET. Dette ville først være tilfældet, hvis artiklerne havde været igennem en INTERNATIONALT ANERKENDT AKADEMISK PROCEDURE, der hedder antagelse af artiklerne i et internationalt anerkendt tidsskrift. Og dette sker faktisk kun efter et peer review, dvs. en kvalitetskontrol fra videnskabsmænd eller -kvinder. Så langt er sagen slet ikke kommet. 

Vindmøllefamilierne ville helst have set et meget klart brev fra de tre ministerier, som dog ikke kan fås foreløbigt. Derfor har vi arbejdet med en version, der passer meget bedre til den oplevede virkelighed. Dette reviderede brev skal hjælpe politikerne til en bedre forståelse for landbefolkningens intelligens og deres vrede over den hensynsløse vindmøllepolitik i mange kommuner.

vind-alarm-danmarks borgmesterbrev

Nu inklusive slutning! “Kampen om vindmøllerne”, rystende tysk dokumentar fra den 1. august 2016

 

De tyske borgeres accept for landes 26.000 vindkraftværker med deres kun 15 % bidrag til hele el-forbruget eksisterer ikke længere. Der findes mange indlysende grunde til det. Der er for eksempel lokalpolitikeres helt åbenlyse beskidte private forretninger med “ren vindkraft” på bekostning af familierne, der skal bo klods op ad disse sundhedsskadelige industribygninger. Der er “natur”-organisationen BUND med sine tætte forbindelser til vindindustrien og der er vindindustriens helt uhørt aggressive lobbyarbejde i Bundestag, det tyske parlament i Berlin.

Denne stærke dokumentar viser et eksempel på en borgmester, der får bygget en vindmølle på sin egen mark til en årlig pagt på 10.000 €. Han har selv stemt for den i byrådet, Han er langt fra den eneste borgmester i Tyskland, der har brugt sin magt til at forsyne sig med en vedvarende energikilde i form af let flydende pengestrømme. Fattige familier har ikke råd til at stopfodre pengegriske jordejere, investorer og industrien, fordi den afgiftstunge el-regning stiger voldsomt. Politikerne er ligeglade med befolkningen, bare deres egen kasse er fyldt.

Dokumentaren viser vindindustriens yderst aggressive metoder, der skal sikre den fortsætte rundhåndede offentlig støtte. Det gør indtryk at se en stor “klimademonstration”, hvor bestilte og betalte industriarbejdere fra bl.a. Vestas og Enercon i massevis blev kørt med busser til Berlin for at give indtryk af en folkelig opbakning for nationens klimaindsats, dvs. udbygningen med endnu flere vindkraftværker tæt ved byer, på marker og i skove.

Denne dokumentarfilm er kun begyndelsen af en massiv holdningsændring i Tyskland. Vindmølleindustrien har fuldstændigt mistet befolkningens respekt og medierne har endelig forstået, hvorfor.

Vindbaronernes modbydelige strategier – hvad sker der mon i Ulvemosen/Bækhede?

Annoncen fra de kisteglade vindbaroner: http://www.totalwind.com/da/nyheder/generelt/ulvemosen-dk.htm

Ti nye vindmøller opstilles i Ulvemosen og Bækhede Plantage

Vindbaronerne og lokalbefolkningen i de truede vindmølleområder lever ikke i samme univers. Klamme foretningsmetoder udsletter ulykkelige familiers drømme om et fredfyldt liv på landet. Det hele handler om ulækre spekulanters fanatasier. Money money! Og ikke andet.

Hvad koster en havørn? Skyd den! Hvad koster en flagermusekoloni? Riv bygningnerne ned! Hvad koster et Natura 2000 område? Giv dispensation. Hvad koster et par ynglende traner, glenter, musvåger? Sørg for, at de forsvinder! Hvad har man droner og lejesvende til? I Tyskland har de afprøvet lydløse pile med snore i. På denne måde kan man meget bedre rive rederne ned fra træerne. Alt kan købes for beskidte penge, som jo alligevel kommer fra skatteborgerne.

Og hvis fortjeneste er det? De lovgivende politikeres, der uden en særlig uddannelse er ufatteligt lette at narre. At være uddannet som præst eller i kommunikation fra RUC er en god forudsætning for at lade sig smitte af vindkultens dødelige virus. Naturvidenskab eller jura er ikke det store nummer for politikerne, derfor kan de heller ikke forstå konsekvensen af deres mindre intelligente beslutninger. Det værste er dog, at de ikke engang har en fornemmelse for ret og uret og for sund fornuft eller vanvid.

Her er kommentaren fra facebook i dag, den 21,juni 2016, hvor områdets talsmand Karsten Drøjdal beretter om den helt fortvivlende situation i Ulvemosen/Bækhede. Mens vindvæslerne gnider sig i hænderne, græder danske familier sig i søvn. Snart er deres skæbne beseglet og 10 gigantiske vindkraftværker slår deres liv i tusind stykker! De danske politikere og myndigheder er fuldstændigt ligeglade med folk og fæ. Bare de har deres på det tørre.

Karsten Drøjdals kommentar fra januar måned i jp.dk: http://www.jv.dk/artikel/2200895:Synspunkt–Stop-vindmOellevanviddet

Indlægget på facebook i dag:

Uovligt byggeri med Byrådets og borgmester Erik Buhl Nielsens accept!

Vindmøllesag Ulvemosen/Bækhede omhandler et større vindmølleprojekt i Varde Kommune.Hele forløbet startede i 2008 hvor lokale landmænd får afslag på at rejse store møller i området, da kommunen ønsker en overordnet vindmølleplan. I 2011 modtager viceborgmester Bøje Meiner Jensen (V), medlem af Chefgruppen i Jysk Landbrugsrådgivning, fra sin nevø Ulrik Meiner Jensen, som dengang var ansat af projektmager, European Energy, personligt en projektansøgning indbefattende 10 stk. 150 meter høje Vestas møller. Viceborgmesteren videresender ansøgningen til udvalgsformanden for Plan og Teknik og herefter tager sagen fart. Varde byråd er på 25 medlemmer hvoraf 15 er fra Venstre.Borgerne har gennem flere år kæmpet for at overbevise det politiske system om at projektet ikke bør realiseres. Dette af flere årsager, herunder nabohensyn, hensyn til naturen og de nærmeste landsbyers udvikling, Næsbjerg og Årre, der begge er i en positiv udvikling. Projektet var i kollision med ældre møller, skovbyggelinje, dagpleje, samt en bestand af flagermus. Endeligt var området karakteriseret som bevaringsværdigt.Borgerne er rystede da projektet præsenteres, idet der er tale om et projekt meget tæt på beboelse. Så tæt på, at støjgrænserne for vindmøllestøj udfordredes. Ved anmodning om aktindsigt viser det sig, at kommunen ikke kan “finde” projektansøgning indsendt af viceborgmesterens nevø. Under sagsbehandlingen bliver borgernes indsigelser mod projektet sagsbehandlet af European Energy´s konsulenter.Borgerne klager over afgørelsen til Natur og Miljøklagenævnet, der giver borgerne medhold i, at der ikke er leveret tilfredsstillende dokumentation for projektets indvirkning på miljøet, herunder for lille afstand til ældre møller, hvorfor NMKN forlanger at projektet, der da bestod i støbningen af 10 fundamenter, standsedes straks.Varde kommune, som dengang grundet ombygning af rådhuset havde til huse på Titan, Vestas tårnfabrik i Varde, vælger af ”sikkerhedsgrunde” at lade bygherren lukke de gravede huller med op til 100 tons armeret beton, som i døgndrift blev fragtet til byggepladsen, selv om den opgravede jord stadigt lå ved siden af hullerne. Således fik bygherren lov at fortsætte 14 dage efter at MNKN havde sagt stop. Undervejs fjernes flagermusenes opholdsplads.Formand for plan og miljø, Preben Friis Hauge (V), erklærede under et internt møde, at man havde bevist at man kunne håndtere kriser på et spinkelt grundlag.Bygherren fik påbud om at få fjernet de mindste af de stående møller. VVM redegørelsen blev lavet om, ligesom landskabet fra værdifuldt landskab ændredes til agerjord.Viceborgmester Bøje Meiner Jensen afløstes af Peter Foldager (V), ligeledes medlem af Chefgruppen i Jysk Landbrugsrådgivning.Borgerne fremsendte de samme klagepunkter til NMKN, der nu havde skiftet sagsbehandlerne ud. Man forbeholdte sig retten til at supplere klagen, når byggeriet efter Kommunens godkendelse af projektet, var blevet anmeldt. En anmeldelse kræver en dokumentation af at vindmøllebekendtgørelsens krav ville lære overholdt.Kommunen fik medhold. Anmeldelsen er indgivet. Men ud over at det drejer sig om møller over de 150 meter, som Kommunen maksimalt må planlægge for, har Kommunen ikke været i stand til udlevere den krævede dokumentation.Yderligt er tilkommet, at medlem af Dansk Ornitologisk Forening har observeret ynglende traner, en fugl, der er fredet. NMKN har opfordret naboerne til at indbetale et klagegebyr.Et udkast til ikke på grundlag af Traneobservationen at ville lave en ny VVM redegørelse er sendt i ”høring” hos klager, der har fået 7 dage til at respondere på den ledsagende snørklede udredning foretaget af den jurist Kommunen angiveligt har ansat blot med hensigt at behandle vindmølleproblemer. Kommunen har sendt kopi til naturstyrelsen NMKN og projektmager. Ikke til DOF, eller andre dyre eller naturbeskyttelsesforeninger.Byggeanmeldelsen er først at regne når den nødvendige dokumentation foreligger. Når Kommunen ikke kan finde den, er byggeriet til videre ulovligt. Desuagtet er EE under dække af vagtværn i området gået i gang med at nedtage gamle møller, lægge køreplader ud, nedgrave el kabler, samt køre materialer til.Rejsning af mølletårnene kan nu påbegyndes fra dag til anden, idet startskuddet er givet i form af udstedt byggetilladelse. Konkretisering af den forventede tillægsklage kan først udarbejdes, når byggeriet går i gang uden den nødvendige dokumentation for at vindmøllebekendtgørelsens krav er opfyldt, eller når denne dokumentation, som forventeligt vil være mangelfuld i henhold til støjberegningerne, fremfindes. Det bemærkes at støjberegninger ikke kan udføres uden denne dokumentation, som man nu altså på 4. uge ikke har kunnet finde.Samtidigt erfares at en klage ikke er gældende før et gebyr er indbetalt hvilket kræver at NMKN i løbet af 5 arbejdsdage fremsender et girokort.Det virker i lyset af det hidtidige forløb urimeligt, at der inden byggetilladelse gives ikke kan afsættes tid til at fremskaffe og bedømme den i vindmøllebekendtgørelsen krævede dokumentation, samt til at tage kvalificeret stilling de indgivne klager. Fuglebeskyttelse I relation til fugle, er der ifølge EU-domstolens fortolkning af fuglebeskyttelsesdirektivet krav om, at udpegningsgrundlaget skal justeres for et fuglebeskyttelsesområde, hvis der i området konstateres nye fugle opført på fuglebeskyttelsesdirektivet bilag 1. Tranen er opført på bilag 1 Jeg henviser her til EU-domstolens dom i sag C-418/04. Hvis der på en ny lokalitet konstateres bilag 1 fugle arter eller trækfugle, kan dette udløse krav om, at området udpeges som særligt fuglebeskyttelsesområde efter fuglebeskyttelsesdirektivets art. 4 – og at der indtil en sådan udpegning er sket, gælder et absolut forbud mod skadevirkninger, jf. ligeledes sag C-418/04.Varde Kommunes holdning hertil er, at det er man da faktisk bedøvende ligeglad med, for projektet indsendt af en viceborgmesters nevø SKAL gennemføres. At VVM-vurdering ikke kan erstatte konsekvensvurdering af fugle efter habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 (ligeledes jf. sag C-418/04), og at der efter EU-domstolens dom i sag C-43/10 er krav om, at der skal foretages ny konsekvensvurdering, hvis der foreligger nye oplysninger om beskyttede arter, som der ikke er taget højde for i den tidligere vurdering (dommen i sag C-43/10 ligeledes vedlagt). Dette er ligeledes lagt til grund af Natur- og Miljøklagenævnet i MAD 2013.1115 Nmk, hvor nævnet ophævede nævnets tidligere stadfæstelse af VVM-tilladelse, fordi der forelå nye oplysninger. Ovenstående oversat til dansk. ARBEJDET SKAL STANDSES STRAKS. Varde Kommunes svar er at udstede byggetilladelse til European Energy, uden dokumentation for projektet kan overholde lovens krav til dokumentation!!!

 

 

 

Nærlæs paragrafferne eller benægt – to forskellige arbejdsmetoder!

Besvarelse på henvendelse af 17 juni 2016

Bliver mennesker og dyr syge af vindmøllestøj? Hvad skal der til for at kunne bevise sandheden?  Det bedste er, efter Miljøministeriets og dens forskellige styrelsers mening, at benægte fakta og at ignorere lægerapporter/dyrlægerapporter og al den foreliggende dokumentation  fra nær og fjern. Der findes ikke et eneste dansk ministerium, der vil røre ved emnet. Dermed lader landets øverste myndigheder alle de ramte borgere i stikken og håner ofrene.

Sv Statsforvaltningen d 17 06 16

Statsforvaltningen har åbenbart helt andre arbejdsmetoder end Danmarks ministerier og styrelser. Nu har en borger fået ret i aktindsigt i en kommunes dokumenter. Dermed skal og må kommunen udlevere dem. Kommunen ved meget godt, at vindmølleindustrien har et par hemmeligheder, som ville være meget skadelige for branchen. Vindmøller støjer meget mere end loven tillader, men det kan borgerne kun bevise, når de kan få indsigt i vindmøllernes driftsdata. Vindmølleejerne vil ikke standse møllerne for at kunne dokumentere baggrundsstøjens styrke – af god grund. Høj vindhastighed betyder flere rotoromdrejninger per minut og mere skadelig støj. Med vindkraftværkernes egne data i hånden vil det være muligt at dokumentere den helt nøjagtige støjbelastning.

Statsforvaltningen har brugt tid og ekspertise for at give et sandfærdigt svar.

Konklusion: Menneskers, dyrs og miljøets hensyn vejer større end industriens interesse i en hemmeligholdelse af driftsdata.

 

Kampen om Hagesholm Vindmøllepark – stop møllerne og mål baggrundsstøjen!

Hagesholm Vindmøllepark – Vattenfall

Siemens og Vattenfall lever i deres eget pragtfulde univers, der bliver præsenteret som teknisk perfekt og gennemtænkt. Den menneskelige faktor kan dog ikke spores. Hagesholm Vindmølleparks hjemmeside beskriver dens gode forhold til naboerne. De reklamerer endda med deres dokumenterede støjmålinger, der viser de lovmæssige resultater. Det gør de helt uanfægtet på trods af de skandaløse forhold med massive støjbelastninger og naboernes sygdom, som har været diskussionsemne i parlamentets forskellige udvalg. Mange delegationer fra Holbæk Kommune har fremlagt deres klager, men Hagesholm Vindmøllepark kan ikke se problemet. MEN: Hvorfor vil de så ikke være med til at stoppe møllerne for en lille stund for at måle baggrundsstøjen, for at måle støjbelastningen helt korrekt?

Hvad siger de støjramte familier, der har forladt deres hjem pga. vindmøllernes utålelige lavfrekvente pulserende støj?

Det lykkedes dem i det mindste at overbevise Christiansborgs politikere om at bestille et “pilotprojekt”, der kræver nøjagtige støjmålinger indenfor de ramte familiers huse. Familierne har dog fuldstændigt mistet tilliden til Miljøstyrelsen og dens akkrediterede firma og har krævet at måtte bruge professor Henrik Møllers støjmåler, der kan bevise lavfrekvent støj.

Lige nu og i de kommende uger er denne meget efterspurgte støjmåler i funktion hos tre familier, der vil finde ud af, hvor høj støjbelastningen i virkeligheden er og hvornår støjen er værst. De vil også gerne vide, hvilke værelser er de mest belastede med det pulserende høje lydtryk. Der er nogle rum i deres huse, hvor familierne ikke kan sove i fred.

Her Aalborg Universitets, dvs. prof. Henrik Møllers, efterspurgte støjmåler og pressemeddelelsen over dens formål:

7fecd4a112207ddc2e718689f016fbbd

Vindindustrien og deres bedste venner kan ikke lide mennesker. De elsker penge, dvs. den vedvarende strøm af gavmilde subsidierne og tanken om Denmarks FØRER-status. Der er nogle, der vil betegne førerrollen som FOR-førerrollen, fordi andre lande helt ukritisk har overtaget Danmarks utilstrækkelige støj- og afstandsregler. At disse regler i hvertfald ikke beskytter folk og fæ i Danmark, kan man læse på Landsforeningen Naboer til Vindmøllers hjemmeside stilhed.eu, hvor der er en lang liste over Danmarks “møllegrupper”. Lokalbefolkningen vil ikke finde sig i invaderingen af deres umiddelbare naboskab og natur. Alle de truede små samfund kender faren ved vindmøllestøj, fordi sygdomsramte familier har stået frem og berettet om deres nød, ikke kun til de lokale medier og venner og bekendte, men også til landets politikere i København.

Her et læserbrev fra Boye Jensen Naboerne står ikke i vejen for grøn energi Han er den forhenværende ejer af Lammefjordens Stauder, der blev udslettet for vindmøllernes skyld. Boye Jensen er nu Formand for Sammenslutningen af flygtede naboer fra kæmpevindmøller i Danmark.

Uddrag fra Boye Jensens læserbrev:

“Hvorfor egentlig bekymre sig om naboerne nu?

Man har flertallet i Folketinget, så kan man jo gøre hvad man vil, ligesom det er sket siden 2004. Men uanset magten får man aldrig naboerne med, for manglende søvn ender med sygdom og død.

Vi har oplyst alle relevante myndigheder om dette problem. Trods det mener sundhedsmyndighederne ikke naboerne har søvnproblemer. Miljømyndighederne mener heller ikke at naboerne har søvnproblemer. Veterinærmyndighederne mener heller ikke vores husdyr behøver at sove. Alle disse myndigheder har overbevist politikerne i Folketinget og vedtaget, at naboer og husdyr ikke har søvnproblemer, uden undersøgelser af nogen art.

Miljøudvalget på Christiansborg har haft utallige deputationer af naboer der har fortalt om problemet, men selv mennesker af kød og blod der fortæller deres skæbnehistorier gør åbenbart ikke indtryk på politikerne.

De praktiserende læger får intet at vide om geneproblemer ved kæmpevindmøller af Sundhedsstyrelsen jf. ovenfor.

Jeg er formand for Sammenslutningen af flygtede naboer fra kæmpevindmøller i Danmark. Jeg synes I skal høre på os, i stedet for jeres velmenende råd vi ikke kan bruge. Vi stiller gerne op.

Det er menneskerettigheder det handler om, derfor forsætter modstandskampen med uformindsket styrke, hvis ikke søvnproblemet bliver løst. Løsningen er meget enkel.

 

Med venlig hilsen

Boye Jensen

Kirsebærhaven 5, 4532 Gislinge.

Formand for Sammenslutningen af flygtede naboer fra kæmpevindmøller i Danmark.”